ametal sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ametal kelimesinin manası:

  1. Metal olmayan element.
  2. Elektrik iletkenliği düşük, kolayca anyonlar verebilen, oksitleri asit oluşturan ve genellikle periyodik çizelgenin IV-VII'nci gruplarında bulunan kükürt, fosfor gibi elementler.

ametal ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları