Amfoterik Molekül ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Amfoterik Molekül" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Amfoterik Molekül" ne demek?

 1. Aynı zamanda hem asit, hem de baz yüklü olan molekül.

 2. Aynı zamanda hem asit hem de alkali yüklü olan molekül.

Amfoterik Molekül nedir? İlişkili sözcükler

 • Nötr: Tarafsız, yansız. Elektriğe karşı hiçbir tepkisi olmayan, yansız. devamı...
 • Nötrlemek: Asit veya alkali tepkisi gösteren bir eriyiği alkali veya asit katarak nötr duruma getirmek. devamı...
 • Molekül Formülü: Bileşiğin gerçek formülü. Bazı hallerde kaba formül ile molekül formülü aynı olduğu halde genelde molekül formülü, kaba formülün katlarıdır. Örneğin formaldehid için her iki formül aynı olduğu halde, asetik asit için kaba formül CH2O, molekül formülü ise C2H4O2’dir. devamı...
 • Aktifleşmiş Molekül: Aktive olmuş molekül; yüksek enerjili fosfat bağı yüklenmiş ve böylece diğer bir molekülle kendiliğinden birleşmeye hazır bir molekül. devamı...
 • Molekül Ağırlığı: Bk. özdecik ağırlığı Molekülü oluşturan tüm atomların ağırlıkları toplamını gösteren bağıl sayı. (Molekül kütlesi ya da molekül tartısı da denir.) devamı...
 • Amfoterik: Ortamın pH derecesine göre bir bileşiğin hem bazik hem asidik olmak üzere iki taraflı iyonize olma durumu. Hem asit hem de baz özelliği gösteren, asit veya bazlarla birleşebilen. devamı...
 • Alfa Ketoglutarat: Trikarboksilik asit devrinde, ara ürün olarak, 6 karbonlu molekülden oluşan 5 karbonlu molekül. Trikarboksilik asit döngüsünde ara ürün olan 6 karbonlu izositrattan oluşan 5 karbonlu alfa-ketoasit. devamı...
 • Makromolekül: İçinde genellikle pek çok kere tekrarlanan atom gruplarından meydana gelmiş bir veya birçok yapısal motif bulunan molekül. Bk. iriözdecik devamı...
 • Kopyalama: Kopyalamak işi. Basılı bir malzemeyi tıpkıbasım yöntemiyle aynen çoğaltma. devamı...
 • Moleküllerarası Kuvvetler: Moleküllerin birbirleriyle ve ayrı tür özdeklerle etkileşmelerine fiziksel, kimyasal değişim ve tepkimelere neden olan kuvvetler. (Nitelikçe moleküliçi kuvvetlerden ayrı değildirler, ancak daha güçsüzdürler.) devamı...

Amfoterik Molekül ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.