amino asit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte amino asit kelimesinin manası:

  1. Genel formülü R-CH(NH2)COOH olan bir bileşik sınıfı. R, bu sınıftaki çeşitliamino asitleri belirleyen yan zincirdir. Optik olarak D ve L izomerleri vardır. Canlı organizmalarda proteinin yapısında L izomeri bulunur. Doğada yirmi çeşitamino asit vardır. Ototrof organizmalar tarafından sentezlenen proteinin temel birimidir ve sindirimde proteinin parçalanmasıyla teşekkül eder.
  2. Bir veya daha fazla amino grubu ve en az bir karboksil grubu içeren ve proteinlerin temel yapı taşları olarak nitelendirilen, genel formülü R-CH(NH2) COOH olan, doğada yirmi çeşidi amino asitbulunan, optik olarak D ve L izomerleri olan organik bileşikler.
  3. Kısa zincirli yağ asitlerine bir amino kökünün girmesiyle meydana gelen, sindirimde proteinin parçalanmasıyla oluşan azot içeren bileşikler.

amino asit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları