Amino Asit Dizisi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Amino Asit Dizisi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Amino Asit Dizisi" ne demek?

 1. Bir proteinde veya peptit zincirinde amino asitlerin peş peşe hat şeklinde (lineer) dizilişi. Bu diziliş her proteine özgü olan primer yapıdır. Bu yapıdan sekonder, tersiyer ve kuaterner protein yapıları gelişir.

 2. Bir proteinde veya peptit zincirinde amino asitlerin arka arkaya hat biçiminde dizilişi ve her proteine özgü olan birincil yapı. Bu yapıdan ikincil, üçüncül ve dördüncül protein yapıları gelişir.

Amino Asit Dizisi nedir? İlişkili sözcükler

 • Amino Asit: Genel formülü R-CH(NH2)COOH olan bir bileşik sınıfı. R, bu sınıftaki çeşitliamino asitleri belirleyen yan zincirdir. Optik olarak D ve L izomerleri vardır. Canlı organizmalarda proteinin yapısında L izomeri bulunur. Doğada yirmi çeşitamino asit vardır. Ototrof organizmalar tarafından sentezlenen proteinin temel birimidir ve sindirimde proteinin parçalanmasıyla teşekkül eder. devamı...
 • Polipeptit: Proteinlerin birincil yapısını oluşturan peptit bağlarıyla bağlanmış çok fazla sayıda amino asidin oluşturduğu bir polimer. Peptit bağıyla bağlanmış 10-100 amino asit içeren genellikle molekül ağırlığı 10 kDa’dan az olan peptit. devamı...
 • Ribonükleik Asit Rna: Bazı virüslerde kalıtım materyali olan, esas itibarı ile protein sentezi ile ilgili olan, bazlardan biri (A, G, C ya da U), şeker (riboz) ve fosforik asitten oluşan nükleotitlerin meydana getirdiği uzun zincirler. DNA’dan protein sentezi için kopyalanan şifreyi taşıyan mRNA, amino asitleri ribozoma taşıyan tRNA ve protein sentezinin yapılmasında görev alan ve ribozomların yapısına giren devamı...
 • Amino Asit Kolu: Taşıyıcı RNA’nın yonca yaprağı modelini oluşturan kıvrımlardan amino asidin kovalent bağlarla bağlandığı kısım. devamı...
 • Kodon: Protein sentezi için gerekli bilgiyi taşıyan mRNA da bir amino asidi temsil eden peş peşe üç nükleotitten (triplet) oluşan grup. Bilinen 64kodondan 61 tanesi amino asitlerin her biri için özel, üç tanesi ise polipeptit sentezini bitirmek içindir. Triplet. devamı...
 • Insülin: Şeker hastalığına karşı kullanılan bir hormon. Pankreasın Langerhans adacıklarındaki beta hücreleri tarafından yüksek kan şekerine cevap olarak salınan ve eksikliğinde şeker hastalığı oluşan protein yapısında bir hormon. Hücre zarları boyunca devamı...
 • Sinyal Dizisi: Salgı ya da zar proteini sentezi sırasında polipeptit dizisinin ilk sentezlenen 15-30 amino asillik kısmı. Ribozomun endoplâzmik retikuluma bağlanmasından sonra sentez devam ederken sinyal peptidaz ile ayrılan dizi. Sinyal peptidi. devamı...
 • Bileşik Protein: Bir veya daha çok prostetik grup içeren bir protein. Hidrolizleri sonucu yalnız amino asitleri değil, aynı zamanda diğer bazı organik ve inorganik bileşenleri veren protein, kompleks protein, konjuge protein. devamı...
 • Endopeptidaz: Protein molekülünün iç bağlarını hidrolize ederek küçük birimlere parçalayan bir proteinaz. Proteinlerin parçalanmasında görevli olan, peptit veya proteinlerin iç kısımlarındaki peptit bağlarının hidrolizini katalize ederek daha kısa peptitleri oluşturan pepsin, devamı...
 • Aspartik Asit: Aşırı amonyağı vücuttan atarak karaciğeri koruyan, diğer amino asitlerle birleşerek kanı temizleyen, sembolü Asp ve D olan esansiyel olmayan asidik bir amino asit. Beyinde ve omurilikte gri maddenin üst tarafında devamı...

Amino Asit Dizisi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.