Amino Asit Kolu ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Amino Asit Kolu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Amino Asit Kolu" ne demek?

 1. Taşıyıcı RNA’nın yonca yaprağı modelini oluşturan kıvrımlardan amino asidin kovalent bağlarla bağlandığı kısım.

Amino Asit Kolu nedir? İlişkili sözcükler

 • Peptidoglikan: Bakteri hücre duvarlarında, uzun polisakkarit zincirlerinin kısa peptitlerle enine bağlandığı büyük bir makromolekül grubu. Gram pozitif bakterilerde hücre duvarının esasını ve en önemli kısmını oluşturan N-asetilglukozamin ve N-asetilmuramik asidin bir devamı...
 • Peptit Bağı: Protein sentezi sırasında bir amino asidin karboksil grubu ile ikinci amino asidin amino grubu arasından bir molekül su çıkarak oluşan kovalent bağ. Bir aminoasidin alfa-amino grubuyla diğerinin alfa-karboksil grubu arasında devamı...
 • Amino Asit: Genel formülü R-CH(NH2)COOH olan bir bileşik sınıfı. R, bu sınıftaki çeşitliamino asitleri belirleyen yan zincirdir. Optik olarak D ve L izomerleri vardır. Canlı organizmalarda proteinin yapısında L izomeri bulunur. Doğada yirmi çeşitamino asit vardır. Ototrof organizmalar tarafından sentezlenen proteinin temel birimidir ve sindirimde proteinin parçalanmasıyla teşekkül eder. devamı...
 • Amino Asit Dizisi: Bir proteinde veya peptit zincirinde amino asitlerin peş peşe hat şeklinde (lineer) dizilişi. Bu diziliş her proteine özgü olan primer yapıdır. Bu yapıdan sekonder, tersiyer ve kuaterner protein yapıları gelişir. devamı...
 • Mukoprotein: Mukopolisakkaritlerin yapıya kovalent olarak bağlandığı ve en az % 4 amino şeker içeren bir karmaşık protein türü. Tüm vücut salgı, sıvı ve dokularında bulunan proteinle oligosakkarit bileşimi. devamı...
 • Polipeptit: Proteinlerin birincil yapısını oluşturan peptit bağlarıyla bağlanmış çok fazla sayıda amino asidin oluşturduğu bir polimer. Peptit bağıyla bağlanmış 10-100 amino asit içeren genellikle molekül ağırlığı 10 kDa’dan az olan peptit. devamı...
 • Amino Acid: Amino asidi. Amino asit devamı...
 • Glikolipit: (Yun. glykys: tatlı; lipos: yağ) Genellikle hücre zarlarında bulunan, lipitlerin şekerlerle kovalent bağlarla birleşmesi ile oluşan bileşik lipit. Glukolipit. Lipitlerin karbonhidratlarla kovalent bağlarla birleşmesiyle oluşan bileşik lipit. Genellikle hücre zarlarında devamı...
 • Metanil Asit: Formülü C6H4(NH2)SO3H olan, ilaçlarda ve boyalarda kullanılan meta-amino benzensulfonik asit, meta-sulfonilik asit olarakta bilinen suda çözünen, sulfonik asidin izomeri , kristal yapıda bir bileşik. devamı...
 • Aminoasil Trna Sentetaz: Protein sentezi sırasında amino asitlerin aktivasyonunu ve kendilerine özgü tRNA’ya kovalent bağlarla bağlanmasını katalizleyen enzimlere verilen genel ad. Aminoaçil tRNA sentetaz. Protein sentezi sırasında aminoasitlerin aktivasyonunu ve kendilerine özgü tRNA’ya devamı...

Amino Asit Kolu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.