Amitoz ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Amitoz" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Amitoz" ne demek?

 1. Amip, akyuvar ve bazı bakterilerde hücre bölünmesi yoluyla olan çoğalma.

 2. Hücre çekirdeğinde kromozom şekillenmesi ve çekirdek zarının erimesinin olmadığı, DNA replikasyonu ile DNA miktarının iki katına çıktığı daha çok çekirdek bölünmesinin gözlendiği basit bölünme, direkt bölünme.

Amitoz nedir? İlişkili sözcükler

 • Amitoz Bölünme: Amitotik bölünme. devamı...
 • Prokaryotlar: (Yun. pro: önce; karyon: çekirdek) Küçük ve basit yapılı hücreler olup DNA ya da RNA materyali bir zarla çevrili çekirdek içinde olmayan canlıları içine alan bir âlem. Prokaryota. Çekirdekleri bir devamı...
 • Telofaz: (Yun. telos: son; phasis: görünüş) Hücre bölünmesinde karyokinezin son safhası olarak bilinen, kutuplara giden kromozomların çözülmeye başladığı, daha gevşek hâle geldiği, çevrelerinde çekirdek kılıfını meydana getirecek zarların yer aldığı, çekirdekçiğin görülmeye başladığı, mikrotüpçük ve filâmentlerin depolimerize olduğu ve bunu takiben sitoplâzma bölünmesinin olacağı safha. devamı...
 • Telofaz: (Yun. telos: son; phasis: görünüş) Hücre bölünmesinde karyokinezin son safhası olarak bilinen, kutuplara giden kromozomların çözülmeye başladığı, daha gevşek hâle geldiği, çevrelerinde çekirdek kılıfını meydana getirecek zarların yer aldığı, çekirdekçiğin görülmeye başladığı, mikrotüpçük ve filâmentlerin depolimerize olduğu ve bunu takiben sitoplâzma bölünmesinin olacağı safha. devamı...
 • üslubu Hakım: Edebi san’atlardan biridir. Sorulan bir suale, soranın halini nazara alarak başka bir sual gibi telakki edip, ona göre cevab vermek demektir. Mesela : Bazı Ashab Resulüllah’a (A.S.M.) hilalin ince başlayıp, kalınlaşarak bedr şekline gelip, sonra yine başladığı şekle dönmesinin sebebini sordular. Bunun cevabı onlara lazım olmadığı için, Kur’an-ı Kerim o vaziyetin neticesine terettüb eden hikmeti, devamı...
 • Apokrin Salgılama: Sitoplazmanın apikal kısmında salgı maddesinin toplanmasıyla oluşan ve sitoplazmada bir miktar azalmanın gözlendiği salgılama biçimi. devamı...
 • Holoblastik Bölünme: Erken embriyonik dönemde tam bir sitoplazma bölünmesinin takip ettiği her bir çekirdek bölünmesi. Çekirdekler hücre zarları tarafından ayrılır. Embriyo oluşumu sırasında yumurtanın bölünüp, aynı büyüklükte veya farklı büyüklükte blastomerler oluşturması, devamı...
 • Daughter Cell: OğŸUl hücre, (Biyoloji) ana hücre bölünmesinin sonucu olan iki veya daha fazla özdeşŸ hücreden biri devamı...
 • Politen Kromozomları: İki kanatlı (Diptera) lârvalarının tükrük bezi, bağırsak, trakea, yağ dokusu, Malpighi tüpçükleri gibi kısımlarındaki vücut hücrelerinde görülen, normal kromozomlardan 1000 kat daha büyük, kromozomların endomitozla peş peşe replikasyonu sonucu oluşan 2000 u kadar boyda normal kromozomlardan çok daha büyük olan kromozomlar. Dev kromozomlar. devamı...
 • Prokaryot: Küçük ve basit yapılı hücreler olup DNA veya RNA materyali bir zarla çevrili çekirdek içerisinde olmayan canlıları içine alan bir alem, Prokaryota. devamı...

Amitoz ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.