amphistome cercaria sözlük anlamı nedir?

Sözlükte amphistome cercaria kelimesinin manası:

  1. Amfistom serker

amphistome cercaria ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları