Ana Zamanlar ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ana Zamanlar" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ana Zamanlar" ne demek?

 1. Bir dilin başlıca zamanları. Türkçede geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman olmak üzere başlıca üç ana zaman vardır. 1. Geçmiş zaman: oku-du, anla-dı; 2. Şimdiki zaman: oku-yor, anlı-yor; 3. Gelecek zaman: oku-y-acak, anla-y-acak vb. krş. ara zamanlar.

Ana Zamanlar nedir? İlişkili sözcükler

 • Ara Zamanlar: Çekimli fiillerde iki ana zaman arasında kalan ve gösterdiği ana zamana göreceli olarak daha yakın veya daha uzak olan zaman kesiti veya kesitleri. Geçmiş zamanın “yakın geçmiş”, “uzak geçmiş” gelecek zamanın “yakın gelecek”, “uzak gelecek”ara zamanlarının bulunması gibi. Türkiye Türkçesinde aldı, getir-di örneklerindeki, -DI / -DU ekiyle kurulan geçmiş zaman genellikle yakın geçmişi karşıladığı hâlde; devamı...
 • Hikaye Birleşik Kipi: Fiil kipinin gösterdiği oluş ve kılışın geçmiş zamanda gerçekleştiğini bildiren birleşik çekim türü. Asıl fiilin kipleri ile i- fiilinin görülen geçmiş zamanının veya ekleşmiş şeklinin birleşmesi ile ortaya çıkar. Emir dışındaki bütün kiplerin bir hikâye biçimi vardır: || geniş zamanın hikâyesi: oku-r-du-m, oku-r-du-n vb. || şimdiki zamanın hikâyesi: oku-yor-du-m, oku-yor-du-n vb. || Görülen geçmiş zamanın devamı...
 • Zamanlarsüresi: Zaman içinde göz önünde tutulan dil olaylarının vasfı ( ZAMANLARSÜRESİLİK, Diachronie ). Bunlar ZAMANLARSÜRESİ DİLBİLİMİ veya EVRİMLİ DİLBİLİM ( Linguistique diachronique ou évolutive ) in konusu olur. Bkz. Birzamanlı. devamı...
 • Bildirme Kipleri: Siper, kuytu yer. Aşılacak yer. devamı...
 • Ana Düşünce ölçeri: Yazılı bir parça içindeki ana düşüncenin anlaşılıp anlaşılmadığını değerlendiren bir ölçer. devamı...
 • Years: Yıllar, uzun zaman; iler yaşŸ, büyük yaşŸ; zaman için kullanılan genel terim (geçmişŸ, şŸimdiki ve gelecek zaman); zamanın belirli bir dönemi devamı...
 • Future: S, i gelecek, müstakbel, istikbalde olan, gelecek zamana ait; i istikbal, gelecek, yarın, ati; ömrün geri kalan kısmı; gram gelecek zaman kipi futures i, çog ileride teslim edilmek üzere satılan veya satın alman mal: vadeli işlemler future perfect gram gelecekte belirli bir zamandan evvel tamamlanacak olan bir ha reketi veya durumu gösteren fiil zamanı devamı...
 • Ileriye Atlayış: Anlatımında, şimdiki zamandan gelecek zamana geçiş; gelecek zamanı bilinçli olarak önceden kavrayarak davranışları, tasarıları buna göre düzenleme ve bunu yansıtma. devamı...
 • Agreed Judgement: AnlaşŸMaya varılmışŸ karar, davacılar tarafından anlaşŸma sağŸlanmışŸ olan Yüksek Mahkeme kararı, iki tarafın anlaşŸmaya vardığŸı sözleşŸmeye yetki veren hüküm devamı...
 • Faslı Zamanın Sahifei Selasesi: Geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman. (Osmanlıca’da yazılışı: fasl-ı zamanın sahife-i selâsesi) devamı...

Ana Zamanlar ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.