anaerkil ne demek

Anaerkil

Anaerkil, bir toplumda anne soyunun ve kadınların baskın olduğu bir toplumsal örgütlenme biçimidir. Bu sistemde, miras, soy ve mülkiyet anne tarafından belirlenir ve kadınlar toplumun liderleri ve karar vericileridir. Anaerkil toplumlar, genellikle avcı-toplayıcı topluluklar arasında görülür ve günümüzde çok az sayıda anaerkil toplum bulunmaktadır.

Anaerkil Toplumların Özellikleri

 • Anne soyunun ve kadınların baskın olduğu bir toplumsal örgütlenme biçimidir.
 • Miras, soy ve mülkiyet anne tarafından belirlenir.
 • Kadınlar toplumun liderleri ve karar vericileridir.
 • Erkekler genellikle avcılık ve balıkçılık gibi faaliyetlerle uğraşırken, kadınlar tarım ve çocuk bakımı gibi faaliyetlerle uğraşır.
 • Kadınlar genellikle çok eşlidir ve birden fazla çocuğu olabilir.
 • Erkekler genellikle tek eşlidir ve birden fazla çocuğu olamaz.
 • Kadınlar genellikle daha uzun yaşar ve daha sağlıklıdır.
 • Erkekler genellikle daha kısa yaşar ve daha az sağlıklıdır.

Anaerkil Toplumların Tarihi

Anaerkil toplumlar, insanlık tarihinin ilk dönemlerinde yaygın olarak görülüyordu. Ancak, tarımın gelişmesi ve yerleşik hayatın başlamasıyla birlikte, erkek egemen toplumlar ortaya çıkmaya başladı. Erkek egemen toplumlar, kadınları ikinci plana iterek, onları ev işleri ve çocuk bakımı gibi faaliyetlerle sınırlandırdı.

Günümüzde, çok az sayıda anaerkil toplum bulunmaktadır. Bu toplumlar, genellikle izole bölgelerde yaşayan ve dış dünyayla çok az teması olan topluluklardır.

Anaerkil Toplumların Avantajları ve Dezavantajları

Anaerkil toplumların bazı avantajları şunlardır:

 • Kadınlar toplumda daha fazla söz sahibi olur.
 • Kadınlar daha özgürdür ve daha fazla hakka sahiptir.
 • Kadınlar daha uzun yaşar ve daha sağlıklıdır.

Anaerkil toplumların bazı dezavantajları şunlardır:

 • Erkekler toplumda daha az söz sahibi olur.
 • Erkekler daha az özgürdür ve daha az hakka sahiptir.
 • Erkekler genellikle daha kısa yaşar ve daha az sağlıklıdır.

Sonuç

Anaerkil toplumlar, insanlık tarihinin ilk dönemlerinde yaygın olarak görülüyordu. Ancak, tarımın gelişmesi ve yerleşik hayatın başlamasıyla birlikte, erkek egemen toplumlar ortaya çıkmaya başladı. Erkek egemen toplumlar, kadınları ikinci plana iterek, onları ev işleri ve çocuk bakımı gibi faaliyetlerle sınırlandırdı.

Günümüzde, çok az sayıda anaerkil toplum bulunmaktadır. Bu toplumlar, genellikle izole bölgelerde yaşayan ve dış dünyayla çok az teması olan topluluklardır.


Yayımlandı

kategorisi