Analitik ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Analitik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Analitik" ne demek?

 1. Çözümlemeli.

 2. Analiz yöntemi kullananı, analiz ile ilgili.

Analitik nedir? İlişkili sözcükler

 • Assay 1: Analiz edilecek bir örnek. analiz, çözümleme, tahlil. devamı...
 • Analiz: Çözümleme, tahlil. Kriminal incelemede delille ilgili sonucun elde edilmesine yönelik yapılan test, işlem ve değerlendirmelerden her biri. devamı...
 • çözümlemek: Çözümleme yoluyla bir şeyi incelemek, tahlil etmek, analiz etmek. Anlamı ve niteliği anlaşılamayan bir konuyu açıkladıktan sonra sonuca bağlamak, tahlil etmek, analiz etmek Örnek: … büyük bir söz ettiklerini, her işi kökünden devamı...
 • ödünç Verme Yöntemi: Okuyucuya ödünç verilecek kitaplık gereçleriyle ilgili kaydın tutulma biçimini saptayan yöntem, a. bkz. işlem kartlı ödünç verme, markayla ödünç verme, çekli ödünç verme, Newarködünç verme yöntemi, Dîckmanödünç verme yöntemi, Islingtonödünç verme yöntemi, fotoğrafiködünç verme yöntemi, delikli kartlaödünç verme yöntemi, ses-kayıtödünç verme yöntemi. devamı...
 • Incelikli Fiyatlama Yöntemi: İncelikli fiyat kuramına dayanan fiyatlama yöntemi. krş. bileşik fiyat çözümleme yöntemi devamı...
 • Duyusal Deney: Koku, tat alma gibi duyuların esas olarak kullanıldığı analiz yöntemi. devamı...
 • Karşılaştırmalı Devingen Denge çözümlemesi: İki ayrı zamandaki denge durumlarına ilişkin değişim süreçlerinin karşılaştırıldığı çözümleme yöntemi. devamı...
 • Fosforimetri: Bir numunenin UV veya görünür ışıkla uyarılması sonucunda yaptığı fosforesansın spektrofotometrik olarak ölçülmesine dayanan analiz yöntemi. devamı...
 • Tahlil: Çözümleme. İnceleme İnceleme, tahlil etme, devamı...
 • Ruhsal çözümleme: (Yun. psykhe = ruh, analysis = çözümleme) Freud’un geliştirdiği, ruh sağaltımında kullanılan bir klinik araştırma yöntemi ve sonradan yine Freud’un bu yöntemin verdiği sonuçlara dayanarak kurmuş olduğu ruhbilim öğretisi. //ruhsal çözümleme yöntemi, ruhun derinliklerinde, bilinçaltında kalmış olan tasarım, istek ve karmaşaları (kompleks) bulup ortaya çıkarmayı böylece bunların ruhu tedirgin ve hasta eden baskılarını gidermeyi amaçlar. devamı...

Analitik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.