anatomi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte anatomi kelimesinin manası:

  1. İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih.
  2. Beden yapısı, gövde yapısı.
  3. Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı.
  4. Yapı bilimi
  5. Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı. Organlı varlıkların yapısıyla biçimini ve bu yapıyı oluşturan organları, bu organların işlevleri arasındaki ilişkileri ve normal komşuluk ilişkilerini inceleyen bilim, yapı bilim. Anatemnien: açmak, Ana: Boylu boyunca, Tome: kesme.
  6. Canlıların yapısını ve bu yapıyı meydana getiren uzuvları inceleyen ilim dalı. Tıbtaki önemi çok büyüktür.
  7. İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbirleriyle olan ilgilerini inceleyen bilim dalı, yapı bilimi.
  8. Herhangi bir organizmanın yapısı.

anatomi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları