Ancillary Industries ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ancillary Industries" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ancillary Industries" ne demek?

 1. Yan sanayiler

Ancillary Industries nedir? İlişkili sözcükler

 • Industrialized: (Amerikan İngilizcesi) endüstrileşŸmişŸ, endüstrileşŸtirilmişŸ, sanayileşŸmişŸ, sanayileşŸtirilmişŸ, sanayi dalları getirilmişŸ, endüstri gelişŸtirilmişŸ; imalat ve teknolojiye dayanan (industrialised olarak da yazılır) devamı...
 • Overindustrialized: AşŸIrı sanayileşŸmişŸ, aşŸırı endüstrileşŸmişŸ, fazlasıyla sanayileşŸtirilmişŸ (genellikle ekolojik ve ekonomik zarar noktasına kadar) devamı...
 • Piyasaya Yönelimli Sanayiler: Üretim sürecinde ağırlığı artan veya hacim kazanan otomobil, içecek gibi malları ürettikleri için tüketim merkezlerine yakın yerlerde kurulan sanayiler. krş. kaynağa yönelimli sanayiler devamı...
 • To Become Industrialized: Sanayileşmek devamı...
 • Industrialize: Sanayileştirmek. SanayileşŸTirmek devamı...
 • Geleneksel Kalkınma Iktisadı: Ülkeleri azgelişmiş ve gelişmiş sanayileşmiş diye ayırarak kalkınma ve büyüme sorunlarının bu ayrımda çözümlenmesi gerektiğini ileri süren, azgelişmiş ülkelere özgü iktisadi politikalar geliştirilmesini savunan ve bu bağlamda devletin iktisadi hayata etkin katılımını öngören ve koruyucu dış ticaret politikası eşliğinde dışalım ikameci sanayileşme ile azgelişmiş ekonomilerde varolan kırsal kesim ile modern kesim arasındaki ikiliğin kaldırılmasını amaçlayan devamı...
 • Dışa Açık Sanayileşme: Bk. dışsatıma yönelik sanayileşme devamı...
 • Nıcs: Bk. yeni sanayileşen ülke devamı...
 • Nıcs: Bk. yeni sanayileşen ülke devamı...
 • Ihracata Yönelik Endüstrileşme: Bk. dışsatıma yönelik sanayileşme devamı...

Ancillary Industries ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.