Animistic ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Animistic" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Animistic" ne demek?

 1. Animizmle ilgili.

 2. Animistik, canlıcı veya canlıcılıkla ilgili (doğŸada her şŸeyin ruhu olduğŸu inancı)

Animistic nedir? İlişkili sözcükler

 • Futilitarian: İnsanların çabalarının boşŸ olduğŸu inancı ile ilgili, insanların eylemlerinin boşŸ ve değŸersiz olduğŸu inancına ait devamı...
 • In Vivo: Canlıda Ait olduğu organizmanın ya da hücrenin içinde olan olay ya da yapılan deney. devamı...
 • Futilitarianism: İnsanların çabalarının boşŸ olduğŸu inancı, insanların eylemlerinin boşŸ ve değŸersiz olduğŸu inancı devamı...
 • Dystopia: Distopi, distopya, her şŸeyin çok kötü olduğŸu durum, her şŸeyin berbat olduğŸu hayali yer (yoksunluk terör vs’den dolayı); böyle bir yeri veya durumu tanımlayan çalışŸma (“A Clockwork Orange {Otomatik Portakal}” filmi distopyan çalışŸmaya iyi bir örnektir) devamı...
 • Dystopian: Distopyan, korkunç, dehşŸet, berbat, distopya (her şŸeyin çok kötü olduğŸu durum) ile ilgili, distopyaya özgü, insanlık sefaleti ile ilgili devamı...
 • Biotic: Biyotik, canlılarla ilgili, canlılara özgü, hayatla ilgili, hayata özgü, canlılar tarafından sebep olunan devamı...
 • Yazgıcılık: Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm. Bütün olayları önceden ve kesinlikle Tanrı’nın kararlaştırdığını, bunun devamı...
 • Biyotik: Canlılığa ait. Canlılara ait. Canlı, devamı...
 • Delusion Of Grandeur: Görkemlilik kuruntusu, büyüklük yanılsaması, bir kimsenin aşŸırı güçlü veya önemli olduğŸu yanlışŸ inancı devamı...
 • Creationist: YaratılışŸ teorisine inanan, Tanrı’nın İncil’de yazıldığŸı gibi dünyayı yarattığŸı inancına ait veya ilgili devamı...

Animistic ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.