anlam bilimi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte anlam bilimi kelimesinin manası:

  1. Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik.
  2. Dildeki birimleri anlam bakımından ele alıp inceleyen dil bilimi dalı.anlam bilimi kendi içinde de 1. durgun veya eş zamanlıanlam bilimi, 2. gelişmeli veya alt zamanlıanlam bilimi olarak iki alt dala ayrılmaktadır. Dilin belirli bir zaman kesitindeki durumunu tarihî değişme ve gelişmelere girmeden inceleyenanlam bilimi dalı eş zamanlıanlam bilimi (synchronische Semantik) adını alır. Bu dalda, dilin kelimeleri; anlamları, kavram alanları ve kapsamları ile eş anlamlılık, çok anlamlılık, eş seslilik vb. açılardan ele alınmaktadır. || Art zamanlı (diachronische Semantik)anlam bilimi ise, dilin anlamla ilgili olaylarını tarihî değişme ve gelişme süreci içinde ele almaktadır. bk. eş zamanlıanlam bilimi ve art zamanlıanlam bilimi.

anlam bilimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları