anlam dereceleri sözlük anlamı nedir?

Sözlükte anlam dereceleri kelimesinin manası:

  1. Bir niteliği anlatan kelime ya ufak, büyük gibi YALIN (Positif) bir şekilde kullanılır, veya derece belirten az ufak (AZLIK DERECESİ, Détraetif , ufarak, ufakça (OLDUKÇALIK DERECESİ, Comparatif absolu), ufacık, fek ufak, çok ufak (OBARTMA DERECESİ, Superlatif absolu, Ampliatif, Elatif ou Fanx-su-perlatif), aşın ufak, fazla ufak (AŞIRILIK DERECESİ, (Excessif) gibi şekiller alabilir. Bunlarda açık bir ölçüştürme yoktur. Açık Ölçüştürme (GÖRELİ ÖLÇÜŞTÜRME, Comparaison relative) şu gibi ÖLÇUŞTÜRMELI (Comparatif) şekillerde vardır: Bundan az ufak (EKSİKLİK DERECESİ, Comparatif d'infériorité), bunun kadar ufak (EŞİTLİK DERECESİ, Equatif), bundan (daha) ufak, bundan (daha) çok ufak (ÜSTÜNLÜK DERECESİ, Comparatif relatif), en ufak (EN ÜSTÜNLÜK DERECESİ, Superlatif relatif ou superlatif proprement dit), Yukardan beri bütün saydığımız şekillere ANLAM veya ÖLÇÜŞTÜRME DERECELERİ (Degrés de signification ou de comparaison) denir.

anlam dereceleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları