anomerik karbon atomu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte anomerik karbon atomu kelimesinin manası:

  1. Monosakkaritlerin karbonil karbon atomunun monosakkaritin kendi içinde bulunan veya bir başka alkole ait hidroksil grubuyla etkileşmesiyle oluşan glikozidik bağ sonucu asimetrik karbon atomuna dönüşen karbonil atomu.

anomerik karbon atomu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları