anons türkçesi

“İfadesiyle İlgili” İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

“İfadesiyle ilgili” ifadesi, İngilizce ve Türkçe dillerinde yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. Bu deyim, bir şeyin başka bir şeyle bağlantılı olduğunu veya onunla ilgili olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bu makale, “ifadesiyle ilgili” ifadesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını ayrıntılı bir şekilde inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “ifadesiyle ilgili” ifadesinin karşılığı “in terms of” veya “with regard to” ifadeleridir. Bu ifadeler, bir şeyin başka bir şeyle ilgili olduğunu veya onunla bağlantılı olduğunu belirtmek için kullanılır. Örneğin:

 • In terms of size, I think you’re a great person. (Sana göre, bence sen harika bir insansın.)
 • I’m not sure with regard to the future. (Gelecek hakkında emin değilim.)

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “ifadesiyle ilgili” ifadesinin karşılığı “bakımından” veya “açısından” ifadeleridir. Bu ifadeler de İngilizce’deki karşılıkları gibi, bir şeyin başka bir şeyle ilgili olduğunu veya onunla bağlantılı olduğunu belirtmek için kullanılır. Örneğin:

 • Boy bakımından çok uzun. (Boyu bakımından çok uzun.)
 • Bu konu açısından çok önemli. (Bu konu açısından çok önemli.)

Kullanım Alanları

“İfadesiyle ilgili” ifadesi, İngilizce ve Türkçe dillerinde çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. Bu bağlamlar şunları içerir:

 • Karşılaştırma: İki veya daha fazla şeyi karşılaştırırken, “ifadesiyle ilgili” ifadesi, bir şeyin diğerine göre nasıl olduğunu belirtmek için kullanılabilir.
 • İlişkilendirme: Bir şeyin başka bir şeyle nasıl ilişkili olduğunu veya bağlantılı olduğunu belirtmek için kullanılabilir.
 • Açıklama: Bir şeyin nedenini veya amacını açıklamak için kullanılabilir.
 • Özetleme: Bir konunun veya tartışmanın özetini yapmak için kullanılabilir.

Örnekler

“İfadesiyle ilgili” ifadesinin İngilizce ve Türkçe dillerindeki kullanımına ilişkin bazı örnekler şunlardır:

 • İngilizce: The company is growing in terms of revenue. (Şirket gelir bakımından büyüyor.)
 • Türkçe: Bu ürün bakımından çok kaliteli. (Bu ürün kalite bakımından çok iyi.)
 • İngilizce: With regard to the weather, it’s going to be sunny tomorrow. (Hava durumu açısından, yarın güneşli olacak.)
 • Türkçe: Bu konuyu açısından çok önemli. (Bu konu önem açısından çok önemli.)

Sonuç

“İfadesiyle ilgili” ifadesi, İngilizce ve Türkçe dillerinde yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. Bu deyim, bir şeyin başka bir şeyle bağlantılı olduğunu veya onunla ilgili olduğunu ifade etmek için kullanılır. İngilizce’de “in terms of” veya “with regard to” ifadeleriyle, Türkçe’de ise “bakımından” veya “açısından” ifadeleriyle karşılanır. Bu ifade, karşılaştırma, ilişkilendirme, açıklama ve özetleme gibi çeşitli bağlamlarda kullanılabilir.


Yayımlandı

kategorisi