Anorganik Madde ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Anorganik Madde" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Anorganik Madde" ne demek?

 1. Karbonatlar, siyanürler ve birkaç basit karbon bileşikleri hariç karbon içermeyen, çoğunlukla bitki ve hayvan kaynaklı maddelerin dışında kalan kimyasal maddeler.

Anorganik Madde nedir? İlişkili sözcükler

 • Anorganik Kimya: Temel öğesi karbon olmayan anorganik bileşikleri inceleyen kimya dalı. devamı...
 • Kimyasal Madde Saklama Dolabı: Kimyasal maddelerin ve çözeltilerin uygun emniyet ve sağlık koşullarında saklanması için kullanılan dolap. devamı...
 • Toksik Madde: Biyolojik sistemlerde geri dönüşümsüz hasar ve ölümle sonuçlanan etkiler gösteren zehirli kimyasal maddeler. devamı...
 • çürükçül: Doğal olarak hayvan ve bitki kalıntılarının üzerinde yaşayan ve onların çürümesine yol açan (bitki ve organizmalar), saprofit. (Yun. sapros: çürümüş; zoon: hayvan) Ölmüş ya da kokmuş organik maddeler üzerinde yaşayan devamı...
 • Kirletici Madde: Hava, su ve toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde istenmeyen değişikliklere yol açan, sağlığa, yaşama, insan aktivitelerine veya diğer canlı mikroorganizmalara zarar verebilen yabancı maddeler. devamı...
 • Kimyasal Madde: Belirli bir homojen bileşimi olan ve mekanik yollarla ayrılamayan maddelerin genel adı. Bütün element ve bileşikler kimyasal madde kabul edilir, çözelti, dispersiyon, alaşım ve kompozit malzemeler karışımdır. devamı...
 • Ham Madde: Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu. Gıda maddelerinin üretiminde kullanılan hasat, kesim, sağım, avlama, toplama sonucu elde edilen ürün. devamı...
 • çöktürme: Çöktürmek işi. Kimyasal tepkimeler ya da fiziksel süreçlerle belirli bileşikleri, özdekleriçöktürme olayı. devamı...
 • çözünür Yem Maddeleri: Hayvan ve bitkisel kaynaklı yem maddelerinin işlenmesinden elde edilen, bir miktar katı maddeler içeren sıvı yemler. devamı...
 • Kemotrof: (Yun. chemeia: değişme; heteros: diğer; trophe: besin) Enerji ve karbon kaynağı olarak organik bileşikleri kullanan canlılar, hayvanlar, mantarlar ve bazı bakteriler. Kemoheterotrof. Enerji kaynağı olarak kimyasal maddeleri kullanan organizma. devamı...

Anorganik Madde ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.