anot sözlük anlamı nedir?

Sözlükte anot kelimesinin manası:

  1. Bir elektrolitte akımın geçmesini sağlayan metal uçlardan artı yüklü olanı.
  2. Bk. üst-üşek
  3. Bk. artıuç
  4. Bk. üst üşek
  5. Artı uç
  6. Elektrikle ayrışım olayında ve pillerde, yükseltgenme tepkimesinin oluştuğu elektrot. (Elektrikle ayrışımdaanotun imi artı, katotun imi eksidir; bu nedenle yalnızca elektrikle ayrışım olayında artıuç da denebilir.)
  7. Elektrikle ayrışım olayında ve pillerde, yükseltgenme tepkimesinin oluştuğu elektrot. (Elektrikle ayrışımda anotun imi artı, katotun imi eksidir; bu nedenle yalnızca elektrikle ayrışım olayında art--iüc-- da denebilir.)
  8. Bir elektrik devresinde negatif yükleri çeken pozitif elektrot röntgen tüpü içindeki (+) kutup.

anot ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları