Antagonizm Kuramı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Antagonizm Kuramı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Antagonizm Kuramı" ne demek?

 1. Gelirlerin paylaşılmasında, emek ve sermayenin rakip durumunda olduklarını ileri süren kuram.

Antagonizm Kuramı nedir? İlişkili sözcükler

 • Mutlak üstünlükler Kuramı: İki ülke, iki mal, takas ekonomisi, ölçeğe göre sabit getiri, tam işlendirme, tam rekabet, taşıma maliyetlerinin sıfır, istem ve teknolojinin veri olduğu, emeğin ülke içinde tam akışkan ülkeler arasında ise akışkan olmadığı ve serbest ticaret varsayımları altında; bir ülke diğerine göre hangi malı daha düşük emek maliyetiyle üretiyorsa o malın üretiminde uzmanlaşarak dışsatımını, daha yüksek devamı...
 • Karşılaştırmalı üstünlükler Kuramı: İki ülke, iki mal, takas ekonomisi, ölçeğe göre sabit getiri, tam işlendirme, tam rekabet, taşıma maliyetlerinin sıfır, istem ve teknolojinin veri olduğu, emeğin ülke içinde tam akışkan ülkeler arasında ise akışkan olmadığı ve serbest ticaret varsayımları altında; bir ülke diğerine göre iki malı da yüksek maliyetle üretse bile hangi malı göreli olarak daha düşük emek devamı...
 • Bukharin Emperyalizm Kuramı: Emperyalizmi mali sermayenin uluslararası şirketler aracılığıyla dışsatım aşaması olarak tanımlayan ve iç ticaret hadlerinin tarım lehine dönmesi nedeniyle öncelikle tarımsal alanlara yatırım yapılması zorunluluğunu vurgulayan kuram. devamı...
 • Bukharin Emperyalizm Kuramı: Emperyalizmi mali sermayenin uluslararası şirketler aracılığıyla dışsatım aşaması olarak tanımlayan ve iç ticaret hadlerinin tarım lehine dönmesi nedeniyle öncelikle tarımsal alanlara yatırım yapılması zorunluluğunu vurgulayan kuram. devamı...
 • Kamu Yararı Kuramı: Hükümetlerin sosyal faydayı ençoklaştıracak politikaları benimsediğini ileri süren kuram. Piyasa başarısızlıklarının yaşandığı durumda bu durumu düzeltmek amacıyla devletin piyasa düzenlemeleri ile piyasaya müdahale etmesi sonucu kaynakların etkin dağılımının sağlanacağını ileri devamı...
 • Süzülme Kuramı: Kimi ailelerin, oturdukları konutları türlü nedenlerle bırakıp gitmeleri sonucunda, bu konutların, daha aşağı gelir dilimlerindeki ailelerce paylaşılması ve bu süreç içinde, kentlerde konutların sürekli el değiştirmekte olduğunu varsayan kentbilim kuramı. devamı...
 • Kuşatma Kuramı: Üreticilere kaynak aktarımına yönelik piyasa düzenlemelerinin, üreticilerin kârlarını ençoklaştırabilmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını ileri süren kuram. Bir sanayii düzenleyen resmi kurumdan sorumlu devlet adamı ve ilgili bürokratların kamu yararını gözetmek yerine devamı...
 • Emmanuel Emperyalizm Kuramı: Sermayenin uluslararası akışkanlığı sonucu faiz oranlarının ülkeler arasında eşitlendiği, buna karşılık ücretlerin her ülkenin sosyo kültürel ortamında geçimlik olarak belirlendiği bir dünyada eşitsiz değişimin yol açacağı değer transferinin sermaye yoğun mal dışsatımcısı ülkelerdeki ücretli kesimin ücretlerini yükseltici etki yapacağını, bu sürecin ülkelerin işçi sınıfları arasındaki dayanışmayı ortadan kaldıracağını, böylelikle işçi sınıfının emperyalist ticareti sürdürmek isteyeceğini devamı...
 • Kutuplaşma Kuramı: Gelişmiş ülke ile azgelişmiş ülke arasında serbest ticarete dayanan bir iktisadi birlik oluşturulması durumunda, azgelişmiş ülkelerin sanayilerinin ileri teknoloji ve büyük sermayeye sahip gelişmiş ülke mallarıyla rekabet edememesi ve azgelişmiş ülkelerde zaten kıt olan nitelikli emeğin de daha yüksek gelirler nedeniyle gelişmiş ülkelere göç etmesine bağlı olarak zengin ülkenin daha zengin, yoksul ülkenin ise daha devamı...
 • Görelilik Kuramı: Işığın yayılma hızının, kaynağın ve gözlemcinin devinimime bağlı olmadığı ve evrensel bir değişmez sayı olduğu varsayımına dayanan, özellikle Einstein’in geliştirdiği çağdaş kuram. Birbirlerine göre düzgün doğru devinimde bulunan iki yerlem çatkısından birindeki gözlemci ötekindeki uzunluk, zaman, kütle gibi temel nicelikleri ve bunlara dayanan nicelikleri ölçerlerse kendi çatkılarındaki değerleri bulamazlar. devamı...

Antagonizm Kuramı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.