Antepenultimate ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Antepenultimate" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Antepenultimate" ne demek?

 1. Sondan üçüncü hece

Antepenultimate nedir? İlişkili sözcükler

 • Antepenult: Sondan üçüncü hece. Sondan üçüncü hece, bir kelimenin sonundan önce üçüncü hece devamı...
 • Penultimate: Sondan bir evvelki Kelimenin sondan bir evvelki hecesi. devamı...
 • Penult: Kelimenin sondan bir evvelki hecesi. Sondan bir önceki hece devamı...
 • Orta Hece Yutumu: (Derleme., orta hece düşmesi, hece binişimi, hece gizlenimi, iç hece yutumu) Eklerin etkisiyle, orta hece durumuna geçen bazı seslerin kaybolması: (Ağız-ın > ağzın, (burun-un) > burnun, (oğulak) > oğlak, (oğul-um) > oğlum, (gönül-üm) > gönlüm, (yanıl-ış) > yanlış, bura-da > (burda) , (yay-ıl-ım) > yaylım örneklerinde olduğu gibi (bk. hece yutumu). devamı...
 • Iamb: Şiir birincisi kısa ikincisi uzun iki heceli vezin şekli (şžiir) iki heceli vezin (ilk hece uzun ve ikincisi kısa veya ilk hece vurgulu ikinci hece vurgusuzdur) devamı...
 • Iamb: Şiir birincisi kısa ikincisi uzun iki heceli vezin şekli (şžiir) iki heceli vezin (ilk hece uzun ve ikincisi kısa veya ilk hece vurgulu ikinci hece vurgusuzdur) devamı...
 • Syllabic Ical: Heceye veya hecelere ait Hecelerden ibaret devamı...
 • Syllabic: Heceli, heceden oluşan Hece, hecesel, heceli, hece ölçüsüyle yazılmışŸ devamı...
 • Hece Yutumu: Kelime içinde benzer hecelerden birinin düşmesi: kilitlemek > kitlemek. (Derleme.. hece düşmesi, hece gizlenimi, büzülme, aşınma) Ünlüyle biten bir kök veya gövdeden sonra ünlü ile başlayan bir kök veya ek devamı...
 • Orta Hece: Hece sayısı ikiden fazla olan kelimede ortada bulunan hece: u-ğul-tu, ça-lış-mak, a-tı-lım, ka-ran-lık, a-la-ca, ça-ğı-rı vb. devamı...

Antepenultimate ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.