antidiüretik hormon sözlük anlamı nedir?

Sözlükte antidiüretik hormon kelimesinin manası:

  1. Böbreklerden suyun geri emilmesini sağlayan ve hipofizin arka lobundan salgılanan hormon.
  2. Memelilerde hipotalamusta bulunan salgı yapan sinir hücreleri tarafından sentezlenip hipofizin arka lobundan salınan, önemli etkisi böbreklerin idrar toplama kanalı hücrelerinden suyun geri emilimini sağlayan, yüksek dozlarda kan damarlarında daralmaya yol açarak kan basıncını yükselten ve kan ozmotik basıncının artması salınımını artıran, kısmen oksitosin benzeri etkiye de sahip peptit yapılı bir hormon, vazopressin, adiüretin, pitiütrin, ADH, VP.
  3. Böbreklerden suyun geri emilmesini sağlayarak vücuttaki su dengesini ayarlayan, kan basıncının düzenlenmesinde de görev alan ve hipofizin nöral lobundan salgılanan bir hormon, vazopressin.

antidiüretik hormon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları