antijen sözlük anlamı nedir?

Sözlükte antijen kelimesinin manası:

  1. İçerisine girdiği organizma aracılığıyla antikor oluşumunu sağlayan bakteri, virüs, parazit vb. protein yapısında madde.
  2. Canlı vücuduna dışarıdan giren ve antikor oluşmasını sağlayan yabancı madde.
  3. (Yun. anti: karşı; genos: doğum) Bağışıklık cevabına sebep olan herhangi bir madde. İmmünojen.
  4. Organizmada kendisine karşı bağışık cevap oluşturan ve bu cevap sonucu ortaya çıkan antikor ve duyarlı hücre almaçlarıyla özgül olarak birleşme özelliği gösteren bakteri, zehir, yabancı protein vb. maddeler, immünojen.
  5. Genellikle protein yapısında olan, antikor veya T hücre reseptörlerine bağlanarak bağışık yanıtı oluşturan, bakteri, virüs, parazit ve bunların ürünleri gibi vücuda yabancı olan maddeler.

antijen ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları