Antijen Bağlama Yeri ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Antijen Bağlama Yeri" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Antijen Bağlama Yeri" ne demek?

 1. (Yun. anti: karşı; genos: doğum) Özel olarak antijen bağlayan immünoglobulin molekülünün bir parçası. Her antikor molekülünün ikiantijen bağlama yeri vardır.

Antijen Bağlama Yeri nedir? İlişkili sözcükler

 • Antijen Bağlanma Yeri: Özel olarak antijen bağlayan immünoglobulin molekülünün bir parçası. Her antikor molekülünün iki antijen bağlama yeri vardır. devamı...
 • ıgm: İnsan serum immünoglobulinlerinin %5’ini oluşturan, 19 S çökelme kat sayısına sahip, pentamerler hâlinde bulunan, 950000 molekül ağırlığına sahip, %12 oranında karbohidrat içeren, antijene karşı cevap olarak ilk üretilen, esas olarak kan plâzmasında bulunan bir immunoglobulin. devamı...
 • T Bağımlı Antijen: Antikor cevabı oluşturmak için yardımcı T hücrelerine gerek duyan antijen. devamı...
 • Antijen Bağlayan Parça: Bir antikor molekülünde antijenle bağlanan kısım, fab. devamı...
 • Antijen: İçerisine girdiği organizma aracılığıyla antikor oluşumunu sağlayan bakteri, virüs, parazit vb. protein yapısında madde. Canlı vücuduna dışarıdan giren ve antikor oluşmasını sağlayan yabancı madde. devamı...
 • Bağışıklama: Bağışık hale getirme. Aşılama. Bağışıklanma, devamı...
 • Monoklonal Antikor: (Yun. monos: tek; klon: dal) B hücrelerinin tek bir klonundan meydana getirilen antikor. Hepsi tek bir antijen için spesifik olan birbirinin aynı antikor moleküllerinden oluşan bir populasyon oluştururlar. Bilimsel araştırma ya da ticarî amaçla hibridoma hücre kültürlerinden meydana getirilirler. Bilimsel ya da tıbbî tanılarda fevkalâde spesifik ajanlar olarak makromoleküllerin, virüslerin vb.nin tayininde kullanılır. devamı...
 • Immünoglobulin M: Serum immünoglobulinlerinin % 5’ini oluşturan, 195 çökelme katsayısına sahip, pentamerler durumunda bulunan, 950. 000 molekül ağırlığına sahip, % 12 oranında karbonhidrat içeren, antijene karşı cevap olarak ilk üretilen, esas olarak kan plazmasında bulunan bir immünoglobulin, Ig M. devamı...
 • Immünoglobulin D: Pek çok B lenfositinin yüzeyinde, antikor üretimini uyaran antijen almacı olarak görev yapan antikor sınıfı, IgD. devamı...
 • Kristalize Olabilen Fragmen: İmmünoglobulin molekülünün papain enzimiyle muamelesinden sonra elde edilen, kristalize olabilen, antijen bağlamayan parçası, Fc. devamı...

Antijen Bağlama Yeri ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.