antineoplastik nedir

Antineoplastikler: Kanserle Mücadelede Kullanılan İlaçlar

Antineoplastikler, kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını önlemek veya durdurmak için kullanılan ilaçlardır. Kanser tedavisinde kullanılan çeşitli antineoplastik ilaçlar bulunmaktadır ve bunlar farklı mekanizmalarla etki göstermektedirler.

Antineoplastik İlaçların Etki Mekanizmaları

Antineoplastik ilaçlar, kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını önlemek veya durdurmak için farklı mekanizmalarla etki göstermektedirler. Bu mekanizmalar arasında şunlar yer almaktadır:

 • DNA sentezini inhibe etmek: Antineoplastik ilaçların bazıları, DNA sentezini inhibe ederek kanser hücrelerinin çoğalmasını önlerler. Bu ilaçlar, DNA’nın yapı taşları olan nükleotidlerin sentezini veya DNA polimeraz enziminin aktivitesini inhibe ederek etki gösterirler.
 • RNA sentezini inhibe etmek: Antineoplastik ilaçların bazıları, RNA sentezini inhibe ederek kanser hücrelerinin protein sentezini ve çoğalmasını önlerler. Bu ilaçlar, RNA polimeraz enziminin aktivitesini inhibe ederek etki gösterirler.
 • Protein sentezini inhibe etmek: Antineoplastik ilaçların bazıları, protein sentezini inhibe ederek kanser hücrelerinin çoğalmasını önlerler. Bu ilaçlar, ribozomların aktivitesini inhibe ederek veya protein sentezinde kullanılan amino asitlerin transportunu engelleyerek etki gösterirler.
 • Hücre bölünmesini inhibe etmek: Antineoplastik ilaçların bazıları, hücre bölünmesini inhibe ederek kanser hücrelerinin çoğalmasını önlerler. Bu ilaçlar, hücre bölünmesinde rol oynayan proteinlerin aktivitesini inhibe ederek veya hücre bölünmesi sırasında oluşan DNA hasarını önleyerek etki gösterirler.
 • Kanser hücrelerini öldürmek: Antineoplastik ilaçların bazıları, kanser hücrelerini öldürerek etki gösterirler. Bu ilaçlar, kanser hücrelerinin DNA’sına veya proteinlerine zarar vererek veya kanser hücrelerinin enerji üretimini engelleyerek etki gösterirler.

Antineoplastik İlaçların Kullanımı

Antineoplastik ilaçlar, kanser tedavisinde tek başına veya diğer tedavi yöntemleriyle birlikte kullanılabilirler. Antineoplastik ilaçların kullanımı, kanserin türüne, evresine, hastanın genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir.

Antineoplastik ilaçlar, genellikle ağız yoluyla veya damar yoluyla verilir. İlacın dozu ve uygulama sıklığı, kanserin türüne, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna göre belirlenir.

Antineoplastik İlaçların Yan Etkileri

Antineoplastik ilaçlar, kanser hücrelerini öldürürken sağlıklı hücrelere de zarar verebilirler. Bu nedenle, antineoplastik ilaçların kullanımı çeşitli yan etkilere neden olabilir. Antineoplastik ilaçların en sık görülen yan etkileri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Bulantı ve kusma
 • İshal veya kabızlık
 • Saç dökülmesi
 • Yorgunluk
 • İştahsızlık
 • Ağız yaraları
 • Cilt döküntüsü
 • Kan hücrelerinin sayısında azalma
 • Karaciğer veya böbrek hasarı
 • Kalp yetmezliği
 • İnme
 • İkinci kanserler

Antineoplastik ilaçların yan etkileri, ilacın türüne, dozuna ve uygulama süresine bağlı olarak değişebilir. Antineoplastik ilaçların yan etkilerini önlemek veya azaltmak için çeşitli önlemler alınabilir. Bu önlemler arasında şunlar yer almaktadır:

 • Antineoplastik ilaçların kullanımı sırasında bol sıvı tüketilmesi
 • Sağlıklı bir diyet uygulanması
 • Yeterli uyku alınması
 • Düzenli egzersiz yapılması
 • Stres yönetimi tekniklerinin uygulanması
 • Doktor tarafından önerilen ilaçların kullanılması

Antineoplastik İlaçların Geliştirilmesi

Antineoplastik ilaçların geliştirilmesi, kanser tedavisinde önemli bir alandır. Günümüzde, kanser hücrelerini daha etkili ve seçici bir şekilde öldüren yeni antineoplastik ilaçlar geliştirilmektedir. Bu yeni ilaçlar, kanser tedavisinin etkinliğini artırırken yan etkileri azaltmayı hedeflemektedir.

Antineoplastik ilaçların geliştirilmesinde kullanılan yöntemler arasında şunlar yer almaktadır:

 • Yeni moleküllerin keşfi
 • Mevcut ilaçların yapısal modifikasyonu
 • İlaçların hedeflenen dağıtımı
 • İlaçların direncinin üstesinden gelinmesi

Antineoplastik ilaçların geliştirilmesi, kanser tedavisinde önemli bir alandır ve bu alandaki çalışmalar, kanser hastalarının yaşam sürelerini uzatmak ve yaşam kalitelerini artırmak için büyük önem taşımaktadır.


Yayımlandı

kategorisi