Antiserum ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Antiserum" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Antiserum" ne demek?

 1. (Yun. anti: karşı; serum: kesilmiş süt suyu) Bağışıklıktan sonra elde edilen ve özel antikorlar kapsayan serum.

 2. Özgün antijene maruz bırakılan hayvandan elde edilen, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve tanısında kullanılan, antikor içeren serum.

 3. Patojen etkenler veya ürünlerine karşı doğal veya yapay yolla oluşturulmuş antikorları içeren serum.

Antiserum nedir? İlişkili sözcükler

 • Pasif Bağışıklık: Herhangi bir antijene karşı bağışık cevap oluşmuş başka bir hayvan veya insandan elde edilen antikorların, aktif T lenfositlerin veya her ikisinin bir arada aktarılmasıyla sağlanan bağışıklık. Bu biçimde elde edilen bağışıklık uzun süreli olmaz, çoğunlukla 2-3 ay sonra sona erer. devamı...
 • Bağışık: Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalan, muaf. Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla direnç kazanmış olan. devamı...
 • Bovine Antitoxin: sığırlardan elde edilen antitoksik serum, sığır şifalı serumu (beygir serumuna karşı aşırı duyarlık gösteren şahıslarda kullanılmak üzere at yerine sığırların muaf (bağışık) kılınması ile elde edilen serum); devamı...
 • Balık Unu: Kurutulmuş balıktan özel işlemlerle elde edilen un. Balığın ve balık teknolojisi artıklarının, sterilize edilerek kurutulup öğütülmesi ile elde edilen, en az % 60 ham protein içeren lizin, metiyonin, sistin ve devamı...
 • Sentetik: Yapay yolla elde edilen, bileşimli. Bk. bireşimsel devamı...
 • Anaerobic Antitoxin: anaerobik antitoksik serum (gazlı gangren tedavisinde kullanılan ve gangrenli yaralarda bulunan başlıca anareob bakteri toksinlerine karşı muafiyet (bağışıklık) verilmiş hayvanlardan elde edilen şifalı serum); devamı...
 • Konsantre Balık Eriyiği: Balıkların buharla yağın alınması işleminden geçirilmesiyle geriye kalan sıvı kısımın suyu uçurulmasıyla elde edilen, yarı katı formda, ürünün tamamen kurutulmasıyla % 60 ham protein içeren kurutulmuş balık eriyiği elde edilen, protein ve B grubu vitaminler bakımından zengin ürün, kurutulmuş balık eriyiği. devamı...
 • Venereology: Veneroloji, cinsel yolla bulaşŸan hastalıklar bilimi, cinsel yolla bulaşŸan hastalıklar araşŸtırmaları devamı...
 • Capitalization Table: Kapital tablosu, genellikle her kaynaktan elde edilen kazanç oranını ve sırası ile kapitalizasyon oranlarını içeren bir şŸirketin kapitalizasyonunu gösteren tablo; çıkarılmışŸ şŸirket tahvillerinin ve her kaynaktan elde edilen yatırım miktarını içeren ve dağŸıtılan tahvillerin farklı senetlerinin toplam miktarı devamı...
 • Aminoglikozit: Çeşitli bakterilerden izole edilen, enfeksiyon hastalıklarında bakteri protein sentezinin herhangi bir basamağında engelleyici etki yapan, kanamisin, neomisin ve streptomisin gibi herhangi bir antibiyotik.aminoglikozit antibiyotikler. Streptomyces veya Micromonspora cinsi mikroorganizmalardan elde devamı...

Antiserum ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.