Antispesifik Faktörler ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Antispesifik Faktörler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Antispesifik Faktörler" ne demek?

 1. Bazı spesifik faktörlerin faaliyetlerini engelleyen gen ürünü maddeler. Örnek: RNA polimerazın spesifiklik faktörü tarafından başlama yerlerinin tanınmasını engelleyen protein.

Antispesifik Faktörler nedir? İlişkili sözcükler

 • Olgunlaşma Faktörü Mpf: Olgunlaşmamış yumurtada mayozun başlamasına yol açan, memeli ve diğer ökaryot hücrelerde, normal hücre devrinde mitozu başlatan, ilk defa Xenopus yumurtalarında bulunan heterodimerik, yani siklin A ya da B proteinleri ile, siklin bağımlı protein kinazdan (cdc2, cdk1) oluşan bir sitoplâzma protein faktörü. Mitoz başlatma faktörü, siklinler. devamı...
 • Sonlanma Faktörleri: Protein sentezi sırasında sentezlenen polipeptit dizisinin ribozomdan ayrılmasını sağlayan bir grup protein faktöründen biri. Prokaryotlarda RF, ökaryotlarda eRF olmak üzere iki tiptir. Faktör R, terminasyon faktörü. devamı...
 • F Faktörü: E.Coli de eşey faktörü olarak faaliyet gösteren, taşınan plâzmit. Protein sentezi sırasında mRNA’nın ribozoma bağlanması ve sentezin başlamasında görev yapan faktörlerden herhangi biri. devamı...
 • Antiterminasyon Faktörü: Rna sentezinin normal bir şekilde sonlanmasını engelleyen bir protein. Bu engelleme RNA polimerazın DNA üzerinde bitirme kodonlarını verecek bölgelerin transkripsiyonunu yapmadan transkripsiyona devam etmesiyle meydana getirilir. devamı...
 • Sigma Etkeni: E.Coli RNA polimerazının Promoterin tanınması ve transkripsiyonun başlamasında görev yapan protein alt birimi. devamı...
 • Pıhtılaşma Faktörü: Kan pıhtılaşmasına giren herhangi bir protein grubu. Faktör VIII (antihemofili faktörü), fibrinojen, protrombin gibi. devamı...
 • Faktör Xıv: Serin proteazın aktif olmayan öncüsü. Kan pıhtılaşması sırasında trombinle aktifleştirildiğinde faktör V ve faktör VIII’in faaliyetini durduran bir zimojen. Protein C devamı...
 • Başlama Faktörü: Protein sentezinin başlangıcında nıRNA’ nın ribozoma bağlanmasını sağlayan birkaç yardımcı protein. Faktör F. Prokaryotlarda IF, ökaryotlarda elF ile gösterilir. devamı...
 • Etiyolojik Faktörler: Hastalık oluşumuna katkıda bulunan risk faktörleri. devamı...
 • Sınırlayıcı Faktörler: Belli bir çevrede, bazı maddelerin noksanlığı nedeniyle, büyümeyi veya üremeyi sınırlayan faktörler. devamı...

Antispesifik Faktörler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.