antropoloji nedir tarih

Antropoloji, insanlığın kökenlerini, gelişimini ve çeşitliliğini inceleyen bir sosyal bilimdir. Antropologlar, insan davranışını, kültürünü ve toplumlarını araştırmak için çeşitli yöntemler kullanırlar. Antropoloji, insanlığın geçmişini ve bugününü anlamak için önemli bir disiplindir.

Antropolojinin Tarihi

Antropolojinin kökenleri, 19. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Bu dönemde, Avrupalı kaşifler ve misyonerler, dünyanın farklı bölgelerine seyahat etmeye ve yerel halklarla ilgili bilgiler toplamaya başladılar. Bu bilgiler, antropolojinin ilk çalışmalarının temelini oluşturdu.

  1. yüzyılın ortalarında, antropoloji daha sistematik bir disiplin haline gelmeye başladı. Bu dönemde, antropologlar, insan davranışını ve kültürünü incelemek için bilimsel yöntemleri kullanmaya başladılar. Ayrıca, antropologlar, farklı kültürler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları araştırmaya başladılar.

  2. yüzyılda, antropoloji daha da gelişti ve birçok alt dala ayrıldı. Bu alt dallar arasında, kültürel antropoloji, sosyal antropoloji, fiziksel antropoloji ve arkeoloji yer almaktadır.

Antropolojinin Konusu

Antropolojinin konusu, insanlıktır. Antropologlar, insan davranışını, kültürünü ve toplumlarını araştırırlar. Antropologlar, insanlığın geçmişini ve bugününü anlamak için çeşitli yöntemler kullanırlar. Bu yöntemler arasında, gözlem, mülakat, anket ve arkeolojik kazılar yer almaktadır.

Antropolojinin Alt Dalları

Antropolojinin dört ana alt dalı bulunmaktadır. Bunlar, kültürel antropoloji, sosyal antropoloji, fiziksel antropoloji ve arkeolojidir.

Kültürel antropoloji, insanların kültürlerini ve inançlarını inceler. Kültürel antropologlar, insanların nasıl yaşadıklarını, neye inandıklarını ve dünyayı nasıl gördüklerini araştırırlar.

Sosyal antropoloji, insanların toplumsal örgütlenmelerini ve ilişkilerini inceler. Sosyal antropologlar, insanların nasıl bir araya geldiklerini, nasıl işbirliği yaptıklarını ve nasıl çatıştıklarını araştırırlar.

Fiziksel antropoloji, insanların fiziksel özelliklerini ve evrimini inceler. Fiziksel antropologlar, insanların nasıl evrimleştiğini, farklı ırkların nasıl ortaya çıktığını ve insanların sağlık sorunlarını araştırırlar.

Arkeoloji, insanların geçmişteki yaşamlarını ve kültürlerini inceler. Arkeologlar, insanların bıraktıkları kalıntıları inceleyerek, geçmişteki yaşam biçimleri hakkında bilgi edinirler.

Antropolojinin Önemi

Antropoloji, insanlığın geçmişini ve bugününü anlamak için önemli bir disiplindir. Antropologlar, insanların nasıl yaşadıklarını, neye inandıklarını ve dünyayı nasıl gördüklerini araştırırlar. Bu bilgiler, insanların birbirlerini daha iyi anlamalarına ve daha iyi bir dünya yaratmalarına yardımcı olabilir.

Antropoloji, ayrıca, birçok alanda pratik uygulamalara sahiptir. Örneğin, antropologlar, sağlık hizmetleri, eğitim, kalkınma ve çevre koruma alanlarında çalışmaktadırlar. Antropologların çalışmaları, bu alanlarda daha etkili politikaların geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi