antropolojizm sözlük anlamı nedir?

Sözlükte antropolojizm kelimesinin manası:

  1. Bk. insanbilimcilik
  2. İnsanı, doğanın en üstün ürünü olarak gören, insanın bütün temel özelliklerini doğal kökenine dayandırarak açıklayan ve insanı yalnızca materyalist ve biyolojik bir açıdan ele alıp doğanın bir parçası olarak değerlendiren felsefi görüş.

antropolojizm ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları