apartheid nedir

Apartheid, Güney Afrika’da 1948’den 1994’e kadar uygulanan ve ırk ayrımcılığına dayalı bir sistemdi. Apartheid sistemi, beyaz azınlığın siyah çoğunluğa karşı siyasi, ekonomik ve sosyal olarak üstünlüğünü sağlamak amacıyla uygulanıyordu.

Apartheid sisteminin temelleri, 1910 yılında Güney Afrika Birliği’nin kurulmasıyla atıldı. Bu birlik, beyazların yönetiminde bir devlet olarak kurulmuştu ve siyahilerin siyasi hakları yoktu. 1948 yılında iktidara gelen Ulusal Parti, apartheid sistemini daha da sıkılaştırdı. Bu parti, siyahilerin beyazlardan ayrı yaşamalarını ve ayrı okullara, hastanelere ve diğer kamu hizmetlerine gitmelerini zorunlu hale getirdi. Siyahilerin beyazların yaşadığı bölgelerde çalışmaları ve beyazların yaşadığı bölgelerde ikamet etmeleri yasaklandı.

Apartheid sistemi, siyahilerin yaşamları üzerinde yıkıcı bir etkiye sahipti. Siyahiler, beyazların yaşadığı bölgelerden uzaklaştırıldı ve gecekondu mahallelerinde yaşamaya zorlandı. Siyahilerin eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi sınırlıydı ve iş bulmaları zordu. Apartheid sistemi, siyahilerin siyasi haklarını da elinden aldı ve onları ikinci sınıf vatandaşlar haline getirdi.

Apartheid sistemi, uluslararası toplum tarafından geniş çapta kınandı. Birleşmiş Milletler, apartheid sistemine karşı bir dizi yaptırım uyguladı ve Güney Afrika’nın uluslararası spor müsabakalarına katılmasını yasakladı. Apartheid sistemine karşı Güney Afrika’da da bir dizi protesto düzenlendi. Bu protestolar, 1990 yılında apartheid sisteminin kaldırılmasına yol açtı.

Apartheid sisteminin kaldırılması, Güney Afrika’da yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Siyahilerin siyasi hakları geri verildi ve onlar da beyazlarla eşit vatandaşlar haline geldi. Ancak, apartheid sisteminin etkileri bugün hala hissediliyor. Siyahiler, beyazlara göre daha yoksul ve daha az eğitimlidirler. Apartheid sisteminin yarattığı eşitsizlik, Güney Afrika’da hala çözülmüş değildir.

Apartheid sistemi, ırk ayrımcılığının en uç örneklerinden biridir. Bu sistem, siyahilerin yaşamları üzerinde yıkıcı bir etkiye sahipti ve uluslararası toplum tarafından geniş çapta kınandı. Apartheid sisteminin kaldırılması, Güney Afrika’da yeni bir dönemin başlangıcı oldu, ancak bu sistemin etkileri bugün hala hissediliyor.


Yayımlandı

kategorisi