apc nedir

APC (Anahtar Performans Göstergeleri)

Anahtar Performans Göstergeleri (APC), bir kuruluşun veya projenin başarısını ölçmek için kullanılan bir dizi ölçümdür. APC’ler, kuruluşun hedeflerine ulaşma derecesini ve kaynaklarını ne kadar etkili kullandığını değerlendirmek için kullanılır.

APC’ler, kuruluşun stratejik hedeflerine, faaliyetlerine ve kaynaklarına göre belirlenir. Genellikle, finansal, operasyonel, müşteri ve çalışan olmak üzere dört ana kategoriye ayrılırlar.

 • Finansal APC’ler: Kuruluşun karlılığını, nakit akışını ve borç seviyesini ölçer.
 • Operasyonel APC’ler: Kuruluşun verimliliğini, kalitesini ve müşteri hizmetlerini ölçer.
 • Müşteri APC’leri: Kuruluşun müşteri memnuniyetini, sadakatini ve tekrar satın alma oranını ölçer.
 • Çalışan APC’leri: Kuruluşun çalışan memnuniyetini, bağlılığını ve üretkenliğini ölçer.

APC’ler, kuruluşun performansını izlemek ve iyileştirmek için kullanılır. Ayrıca, yatırımcılar, hissedarlar ve diğer paydaşlar tarafından kuruluşun değerini değerlendirmek için kullanılır.

APC’lerin Önemi

APC’ler, kuruluşların performansını ölçmek ve iyileştirmek için önemlidir. Aşağıdaki nedenlerden dolayı önemlidirler:

 • Hedefleri Belirleme: APC’ler, kuruluşun hedeflerini belirlemesine yardımcı olur. Kuruluş, hedeflerine ulaşmak için hangi alanlara odaklanması gerektiğini APC’ler aracılığıyla belirleyebilir.
 • Performansı İzleme: APC’ler, kuruluşun performansını izlemek için kullanılır. Kuruluş, APC’ler aracılığıyla hedeflerine ulaşma derecesini ve kaynaklarını ne kadar etkili kullandığını değerlendirebilir.
 • İyileştirme Fırsatlarını Belirleme: APC’ler, kuruluşun iyileştirme fırsatlarını belirlemesine yardımcı olur. Kuruluş, APC’ler aracılığıyla hangi alanlarda iyileştirme yapması gerektiğini belirleyebilir.
 • Paydaşlarla İletişim Kurma: APC’ler, kuruluşun paydaşlarla iletişim kurması için kullanılır. Kuruluş, APC’ler aracılığıyla paydaşlarına performansı hakkında bilgi verebilir.

APC’lerin Türleri

APC’ler, kuruluşun hedeflerine, faaliyetlerine ve kaynaklarına göre belirlenir. Genellikle, finansal, operasyonel, müşteri ve çalışan olmak üzere dört ana kategoriye ayrılırlar.

 • Finansal APC’ler: Kuruluşun karlılığını, nakit akışını ve borç seviyesini ölçer. Örnekler:
  • Net kar marjı
  • Faiz gideri
  • Borç-öz sermaye oranı
 • Operasyonel APC’ler: Kuruluşun verimliliğini, kalitesini ve müşteri hizmetlerini ölçer. Örnekler:
  • Üretim maliyeti
  • Ürün kalitesi
  • Müşteri şikayet oranı
 • Müşteri APC’leri: Kuruluşun müşteri memnuniyetini, sadakatini ve tekrar satın alma oranını ölçer. Örnekler:
  • Müşteri memnuniyeti anketi
  • Müşteri sadakati oranı
  • Tekrar satın alma oranı
 • Çalışan APC’leri: Kuruluşun çalışan memnuniyetini, bağlılığını ve üretkenliğini ölçer. Örnekler:
  • Çalışan memnuniyeti anketi
  • Çalışan bağlılığı oranı
  • Üretkenlik oranı

APC’lerin Belirlenmesi

APC’ler, kuruluşun hedeflerine, faaliyetlerine ve kaynaklarına göre belirlenir. APC’leri belirlerken aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 1. Hedefleri Belirleme: Kuruluş, öncelikle hedeflerini belirlemelidir. Hedefler, kuruluşun misyonu, vizyonu ve değerlerine göre belirlenmelidir.
 2. Faaliyetleri ve Kaynakları Belirleme: Kuruluş, hedeflerine ulaşmak için hangi faaliyetleri gerçekleştirmesi gerektiğini ve hangi kaynaklara ihtiyacı olduğunu belirlemelidir.
 3. APC’leri Belirleme: Kuruluş, hedeflerine ulaşmak için hangi alanlarda ölçüm yapması gerektiğini belirlemelidir. APC’ler, kuruluşun faaliyetlerine ve kaynaklarına göre belirlenmelidir.
 4. APC’leri Ölçme: Kuruluş, APC’leri belirledikten sonra bunları ölçmelidir. APC’ler, düzenli olarak ölçülmelidir.
 5. APC’leri İzleme: Kuruluş, APC’leri ölçtükten sonra bunları izlemelidir. APC’ler, hedeflerle karşılaştırılmalı ve iyileştirme fırsatları belirlenmelidir.

APC’lerin Kullanımı

APC’ler, kuruluşların performansını ölçmek ve iyileştirmek için kullanılır. Ayrıca, yatırımcılar, hissedarlar ve diğer paydaşlar tarafından kuruluşun değerini değerlendirmek için kullanılır.

APC’ler, kuruluşların performansını izlemek için kullanılır. Kuruluş, APC’ler aracılığıyla hedeflerine ulaşma derecesini ve kaynaklarını ne kadar etkili kullandığını değerlendirebilir.

APC’ler, kuruluşların performansını iyileştirmek için kullanılır. Kuruluş, APC’ler aracılığıyla hangi alanlarda iyileştirme yapması gerektiğini belirleyebilir.

APC’ler, yatırımcılar, hissedarlar ve diğer paydaşlar tarafından kuruluşun değerini değerlendirmek için kullanılır. Yatırımcılar, APC’ler aracılığıyla kuruluşun karlılığını, nakit akışını ve borç seviyesini değerlendirebilirler. Hissedarlar, APC’ler aracılığıyla kuruluşun yönetiminin performansını değerlendirebilirler. Diğer paydaşlar, APC’ler aracılığıyla kuruluşun çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirebilirler.


Yayımlandı

kategorisi