apocrypha sözlük anlamı nedir?

Sözlükte apocrypha kelimesinin manası:

  1. Eski Ahit'e bağlı olup İbranice metinleri bulunmadığı için herkesSe Kitabı Mukaddes'in metnine dahil edilmeyen ve bazı kiliselerce mukaddes kabul edilen bir takım kitaplar, apokrifa
  2. Apokrifa, kutsal kitaba girmemiş yazı; doğruluğundan şüphe duyulan yazı

apocrypha ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları