apostrophize sözlük anlamı nedir?

Sözlükte apostrophize kelimesinin manası:

  1. Bir söylevde hazır bulunmayan bir şahsa hitap etmek.
  2. Apostrof koymak; başŸkası için söz söylemek

apostrophize ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları