Apotheosis ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Apotheosis" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Apotheosis" ne demek?

 1. İlâhlaştırma, tanrılaştırma

 2. Bir şahsı veya prensibi aşırı derecede yükseltme

 3. Kutsal kabul edilen fikir veya ideal.

 4. Tanrılaştırma, ilahlaştırma, yüceltme; ideal, yüce amaç

Apotheosis nedir? İlişkili sözcükler

 • Godship: Tanrılık, kutsallık, tanrı, kutsal olma; tanrı derecesi veya durumu; tanrı, tanrıça; (Mizah) tanrıya benzer kişŸiye istinaden kullanılan unvan devamı...
 • Deification: İlah derecesine çıkarma, tanrılaştırma, yüceltme. Tanrılaştırma, yüceltme; tapma, tapınma devamı...
 • Tanrılaştırmak: Birini veya bir şeyi Tanrı diye tanımak, Tanrı yerine koymak. Aşırı derecede övmek Örnek: Seni öyle bir tanrılaştırarak müdafaa etti ki, dinlemeliydin Ferit, şimdi utancından boğulurdun. P. Safa devamı...
 • The Holy Trinity: Kutsal Üçlü, Kutsal Üçleme, HristiyanlığŸa göre Tanrı’nın üç görünme şŸekli (Baba, OğŸul, ve Kutsal Ruh) devamı...
 • Mefkure: Ülkü, ideal. ülkü, ideal devamı...
 • Yüceltilmek: Yüceltme işine konu olmak veya yüceltme işi yapılmak. devamı...
 • Yüceltilmek: Yüceltme işine konu olmak veya yüceltme işi yapılmak. devamı...
 • Enshrine: Kutsal bir yere koymak, saklamak, kutsal kabul etmek Mabede koymak devamı...
 • Hero: (çoğ heroes) kahraman, yiit, bahadır Bir roman veya olay kahramanı devamı...
 • Tetragrammaton: (Yunanca’da) “dört harfli” anlamında; Tanrı’nın incilsel ismini oluşŸturan ve genellikle diğŸer bir dilin alfabesinde YHWH (Yaweh) veya JHVH (Jehovah) olarak yazılan veya telaffuz edilen dört İbrani harfi, Tanrı’nın İbranice ismi devamı...

Apotheosis ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.