apparatus

Apparatus: İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

“Apparatus” kelimesi, çeşitli bağlamlarda kullanılan çok yönlü bir terimdir. Bilimsel ekipmanlardan mekanik cihazlara kadar geniş bir nesne yelpazesini tanımlayabilir. Bu makale, “apparatus” kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını derinlemesine inceleyecek ve farklı kullanım alanlarını örneklerle açıklayacaktır.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “apparatus” kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Bilimsel Ekipman: Deneyler veya gözlemler yapmak için kullanılan aletler, makineler veya cihazlar. Örneğin: “The scientist used a microscope as an apparatus to examine the cells.” (Bilim insanı, hücreleri incelemek için bir mikroskop kullandı.)
 • Mekanik Cihaz: Belirli bir görevi yerine getirmek için tasarlanmış bir makine veya cihaz. Örneğin: “The apparatus used to lift heavy objects was a crane.” (Ağır nesneleri kaldırmak için kullanılan cihaz bir vinçti.)
 • Sistem veya Düzenek: Birbirine bağlı ve birlikte çalışan bir dizi bileşen. Örneğin: “The apparatus for the water filtration system included a pump, filters, and a storage tank.” (Su filtrasyon sisteminin düzeneği bir pompa, filtreler ve bir depolama tankından oluşuyordu.)
 • Organizasyon veya Kuruluş: Belirli bir amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir grup veya kurum. Örneğin: “The apparatus responsible for organizing the event was a committee of volunteers.” (Etkinliği düzenlemekten sorumlu kuruluş, gönüllülerden oluşan bir komiteydi.)

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “apparatus” kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Alet: Bir işi yapmak için kullanılan araç veya gereç. Örneğin: “Deneyi yapmak için gerekli apparatuslar masanın üzerindeydi.”
 • Cihaz: Belirli bir görevi yerine getirmek için tasarlanmış bir makine veya düzenek. Örneğin: “Bu cihaz, suyun sıcaklığını ölçmek için kullanılıyor.”
 • Düzen: Birbirine bağlı ve birlikte çalışan bir dizi bileşen. Örneğin: “Bu düzen, havanın kirliliğini ölçmek için kullanılıyor.”
 • Kuruluş: Belirli bir amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir grup veya kurum. Örneğin: “Bu kuruluş, yoksullara yardım etmek için kuruldu.”

Kullanım Alanları

“Apparatus” kelimesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılır:

 • Bilim: Deneysel ekipman, gözlem cihazları
 • Mühendislik: Mekanik cihazlar, sistemler
 • Tıp: Tıbbi cihazlar, teşhis ekipmanları
 • Eğitim: Öğretim araçları, laboratuvar ekipmanları
 • Sanat: Heykeller, enstalasyonlar

Örnek Cümleler

 • “The apparatus used in the experiment was a spectrophotometer.” (Deneyde kullanılan cihaz bir spektrofotometreydi.)
 • “The apparatus for the water treatment plant included a filtration system and a disinfection unit.” (Su arıtma tesisinin düzeni bir filtrasyon sistemi ve bir dezenfeksiyon ünitesinden oluşuyordu.)
 • “The apparatus responsible for organizing the conference was a team of event planners.” (Konferansı düzenlemekten sorumlu kuruluş, etkinlik planlayıcılarından oluşan bir ekipti.)
 • “The apparatus used to create the sculpture was a combination of metal and glass.” (Heykeli oluşturmak için kullanılan düzen, metal ve camın bir birleşiminden oluşuyordu.)

Sonuç

“Apparatus” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çok yönlü bir terimdir. Bilimsel ekipmanlardan mekanik cihazlara ve hatta kuruluşlara kadar geniş bir nesne yelpazesini tanımlayabilir. Bu makale, kelimenin farklı anlamlarını ve kullanım alanlarını açıklayarak, İngilizce ve Türkçe çevirilerde doğru kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır.


Yayımlandı

kategorisi