appendages

Ekler: Anlamı ve Çeşitleri

Giriş

Ekler, bir kelimenin anlamını veya işlevini değiştirmek için kullanılan dilbilgisi birimleridir. İngilizce ve Türkçe gibi birçok dilde yaygın olarak kullanılırlar. Bu makale, eklerin anlamını, çeşitlerini ve İngilizce ve Türkçe’deki kullanımını inceleyecektir.

Eklerin Anlamı

Ekler, bir kelimenin temel anlamına ek anlamlar veya işlevler ekler. Örneğin, İngilizce’de “-ly” eki bir sıfata eklenerek bir zarf oluşturur (ör. “happy” -> “happily”). Türkçe’de “-mek” eki bir fiil köküne eklenerek bir fiil oluşturur (ör. “yaz” -> “yazmak”).

Eklerin Çeşitleri

Ekler, eklendikleri kelimenin konumuna göre sınıflandırılabilir:

 • Önekler: Kelimenin önüne eklenir (ör. İngilizce “un-” ön eki “happy” kelimesine eklenerek “unhappy” kelimesini oluşturur).
 • Sonekler: Kelimenin sonuna eklenir (ör. Türkçe “-lik” soneki “ev” kelimesine eklenerek “evlik” kelimesini oluşturur).
 • Orta ekler: Kelimenin ortasına eklenir (ör. İngilizce “-ish” orta eki “red” kelimesine eklenerek “reddish” kelimesini oluşturur).

Ekler ayrıca işlevlerine göre sınıflandırılabilir:

 • İsim ekleri: İsimlere eklenir ve bunların anlamını veya işlevini değiştirir (ör. İngilizce “-ness” eki “happy” kelimesine eklenerek “happiness” kelimesini oluşturur).
 • Fiil ekleri: Fiillere eklenir ve bunların anlamını veya işlevini değiştirir (ör. Türkçe “-iyor” eki “yaz” fiiline eklenerek “yazıyor” fiilini oluşturur).
 • Sıfat ekleri: Sıfatlara eklenir ve bunların anlamını veya işlevini değiştirir (ör. İngilizce “-ly” eki “happy” kelimesine eklenerek “happily” kelimesini oluşturur).
 • Zarf ekleri: Zarflara eklenir ve bunların anlamını veya işlevini değiştirir (ör. Türkçe “-ce” eki “kolay” zarfına eklenerek “kolayca” zarfını oluşturur).

İngilizce’de Eklerin Kullanımı

İngilizce’de ekler, kelimelerin anlamını ve işlevini değiştirmek için yaygın olarak kullanılır. Örneğin:

 • Önekler: “un-” (olumsuzlama), “re-” (tekrarlama), “dis-” (ayırma)
 • Sonekler: “-ly” (zarf), “-ment” (isim), “-able” (sıfat)
 • Orta ekler: “-ish” (küçük), “-ful” (dolu)

Türkçe’de Eklerin Kullanımı

Türkçe’de ekler, kelimelerin anlamını ve işlevini değiştirmek için İngilizce’den daha da yaygın olarak kullanılır. Örneğin:

 • Önekler: “be-” (belirsizlik), “de-” (olumsuzlama), “mis-” (benzerlik)
 • Sonekler: “-mek” (fiil), “-lik” (isim), “-ce” (zarf)
 • Orta ekler: “-ş” (etkinlik), “-n” (pasiflik)

Sonuç

Ekler, İngilizce ve Türkçe gibi birçok dilde kelimelerin anlamını ve işlevini değiştirmek için kullanılan önemli dilbilgisi birimleridir. Önekler, son ekler ve orta ekler dahil olmak üzere çeşitli türlerde gelirler ve isim, fiil, sıfat ve zarf gibi farklı kelime türlerine eklenebilirler. Eklerin doğru kullanımı, net ve etkili iletişim için çok önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi