appoint sözlük anlamı nedir?

Sözlükte appoint kelimesinin manası:

  1. Atamak, tayin etmek, tahsis etmek, memur etmek
  2. Tesis etmek, vaz'etmek, koymak
  3. Kararlaştırmak, tayin etmek (zamanb.)
  4. Donatmak, teçhiz etmek.
  5. Tayin etmek, atamak; saptamak, kararlaştırmak, belirlemek; döşemek, dayayıp döşemek

appoint ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları