aracı değişken sözlük anlamı nedir?

Sözlükte aracı değişken kelimesinin manası:

  1. İki değişken arasında bir ilişkinin kurulmasında ya da bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkilerinin belirmesinde aracılık eden değişken, bkz. geliştirme.

aracı değişken ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları