Aracıyla Genelleme ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Aracıyla Genelleme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Aracıyla Genelleme" ne demek?

 1. Koşullandırma sırasında kullanılmayan ve koşullu uyarana da benzemeyen bir uyaran karşısında koşullu tepki gösterme.

Aracıyla Genelleme nedir? İlişkili sözcükler

 • Erek Karşılığı: Aracıl koşullandırmada ödül niteliğindeki uyarana karşı gösterilen tepki. devamı...
 • üstelli Koşullanma: Koşullu öğrenmede kullanılan, koşullu uyaranın daha sonraki koşullu öğrenmelerde (koşulsuz uyaran olarak) kullanılması. (Bu düzende, ikincil, üçüncül ya daüstelli koşullanmadan söz edilir.) devamı...
 • Genelleme: Zihnin genel düşünceler yapması işlemi veya özelden genele geçiş, tamim. Bir işlemin sonucu olan genel kavram, yargı, bilim yasası veya kuram. devamı...
 • Koşullanma: Şartlanmak işi. Canlıya koşullu uyaranla birlikte uygulanan ilişkisiz bir uyaranın, yeterince yinelendiğinde koşulsuz uyaranınkine benzeyen etkiler yapabilmesi. bk. koşulsuz uyaran. devamı...
 • Dışlak Ketleme: (Pavlov) Koşullu uyaranla birlikte başka bir dış uyaran uygulandığında kimi zaman deneğin gösterdiği koşullu tepkenin güçsüzleşmesi. devamı...
 • Yalancı Koşullanma: Koşulsuz uyaran sona erince yinelenen yansız bir uyaranın koşullu tepkiyi ayaklandırabilme gücünü kazanması. devamı...
 • Karşıyanıt: Gözlem ya da ölçüye vurulan bireyin bir soru ya da sınara verdiği yanıt ya da bir uyarana gösterdiği tepki. devamı...
 • çağrışımsal Genelleme: Bk. tepki genellemesi. devamı...
 • Koşulsuz Uyaran: Belirli bir öğrenme ya da koşullandırma deneyinin başında, belirli bir tepkiyi doğal olarak harekete geçiren uyaran. devamı...
 • Sözel Genelleme: Belirli bir sözcük karşısında belirli bir tepki yapmayı öğrenen deneğin, söyleniş ya da anlam açılarından benzerlik gösteren başka sözcükler karşısında da aynı tepkiyi göstermesi gerektiğini ileri süren ilke. devamı...

Aracıyla Genelleme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.