araf suresi arapça türkçe okunuşu

Araf Suresi Arapça Türkçesi ve Okunuşu

Araf Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 7. suresidir. 206 ayetten oluşmaktadır. Mekke döneminde nazil olmuştur. Sure, adını 46. ayette geçen “Araf” kelimesinden almıştır. Araf, cennet ile cehennem arasında bir yerdir. Bu surede, kıyamet günü, insanların hesap vereceği ve cennet veya cehenneme gireceği anlatılmaktadır.

Araf Suresi Konusu

Araf Suresi, kıyamet günü, insanların hesap vereceği ve cennet veya cehenneme gireceği konularını ele almaktadır. Surede, kıyamet gününün dehşeti, insanların hesap vereceği sahneler ve cennet ve cehennemin özellikleri anlatılmaktadır. Ayrıca, surede, Hz. Musa’nın Firavun’a gönderilmesi, Hz. İbrahim’in ateşe atılması ve Hz. Nuh’un gemisi gibi kıssalar da yer almaktadır.

Araf Suresi Ayetleri

Araf Suresi, 206 ayetten oluşmaktadır. Suredeki bazı ayetler şunlardır:

  • 1. ayet: “Elif, Lâm, Mîm, Sâd. Bu, sana indirilmiş bir kitaptır. Sakın göğsünde bir sıkıntı olmasın. Onunla insanları uyarasın ve müminlere bir öğüt olsun diye.”
  • 2. ayet: “Allah’tan başka ilah yoktur. O, diridir, kayyumdur. Kendisine ne bir uyku gelir ne de bir uyuklama. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar, O’nun ilminden ancak O’nun dilediğini kavrarlar. O’nun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”
  • 3. ayet: “O, size kitabı ayrıntılı olarak indirendir. O’nun ayetlerinden bir kısmı muhkemdir ki, bunlar kitabın anasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için müteşabih olanlara uyarlar. Oysa onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar ise, “Biz ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır.” derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası düşünüp anlamaz.”
  • 4. ayet: “Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bağışla. Şüphesiz ki, bağışlayan, esirgeyen sensin.”
  • 5. ayet: “Rabbimiz, bizi ve bizden önceki kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde müminlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz ki, sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.”

Araf Suresi Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi