Aralık Düzenleyici ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Aralık Düzenleyici" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Aralık Düzenleyici" ne demek?

 1. Uzun aralıklarla tek resim alma işleminde bu aralıkların süresini düzenleyen gereç.

Aralık Düzenleyici nedir? İlişkili sözcükler

 • Durduraç Düzenleyici: Duruş sırasında kesinlik ve güvenlik sağlamak için ayrı dingillerdeki durduraç etkinliklerini düzenleyen gereç. devamı...
 • çok Düzlemli Işlem: Aynı görünçlüğün, uzaydaki değişik düzlemlerde bulunan çeşitli öğelerini (dip bezemi, öndeki devingen varlıklar, vb.) taşıyan saydam yaprakların, değişik aralıklarla birbiri üzerine yerleştirildikten sonra canlıresim alıcısıyla saptanmasına dayanan ve canlıresme üçboyutluluk kazandırmayı amaçlayan bir işlem. devamı...
 • Zaman Aralıklı çekim Düzeni: Canlı olarak incelenen örneklerde, olayı izlemek için düzenli aralıklarla fotoğraf çekilmesi. devamı...
 • çalı Demetleri: Balıkları sığ sularda avlamak için çalı demetlerinin başlıklarla bağlanarak ve bunlarında bir bedene 2-3 m aralıklarla dizilerek, balıkların saklanma ve gizlenme özelliklerinden yararlanılarak kullanılan pasif av araçları. devamı...
 • Doğum Ilk Kızgınlık Aralığı: Doğum sonrası ilk kızgınlığın görülmesine kadar geçen süre. Sürüde fertilite parametreleri için, doğum-ilk kızgınlık aralıkları toplamının, toplam inek sayısına bölünmesiyle bulunan değer. Süt sığırı işletmelerinde bu aralığın 60 günü geçmemesi devamı...
 • Düzenli Aralıklı Ateş: Sıcaklık eğrisinde birkaç gün ateşli birkaç gün ateşsiz devrelerin birbirini izlediği ateş, febris rekurrens. Beden ısısının muntazam aralıklarla inip çıkması. devamı...
 • çakar: Denizde, açığa veya kıyılara yerleştirilen, belirli aralıklarla yanıp sönen küçük fener. Uzunluğu iki yüz elli – üç yüz, genişliği on kulaç olan balık ağı. devamı...
 • çakar: Denizde, açığa veya kıyılara yerleştirilen, belirli aralıklarla yanıp sönen küçük fener. Uzunluğu iki yüz elli – üç yüz, genişliği on kulaç olan balık ağı. devamı...
 • Tek Resimli çevirim: Uzun zaman aralıklarıyla her seferinde bir tek resim saptama. Her seferinde bir tek resim saptama devamı...
 • Tek Resimli çevirim: Uzun zaman aralıklarıyla her seferinde bir tek resim saptama. Her seferinde bir tek resim saptama devamı...

Aralık Düzenleyici ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.