arapça 9 sınıf zamirler

Arapça 9. Sınıf Zamirler

Zamirler, isimlerin yerini tutan ve isimlerin tekrarını önleyen kelimelerdir. Arapçada zamirler, üç ana gruba ayrılır:

 • Şahıs zamirleri
 • İşaret zamirleri
 • Belli belirsiz zamirler

Şahıs Zamirleri

Şahıs zamirleri, konuşan kişiyi, dinleyen kişiyi ve konuşulan kişiyi ifade eden zamirlerdir. Arapçada şahıs zamirleri şunlardır:

 • Ben: أنا (ana)
 • Sen: أنت (anta)
 • O: هو (huwa)
 • Biz: نحن (nahnu)
 • Siz: أنتم (antum)
 • Onlar: هم (hum)

İşaret Zamirleri

İşaret zamirleri, yakınlık veya uzaklık bildiren zamirlerdir. Arapçada işaret zamirleri şunlardır:

 • Bu: هذا (hada)
 • Şu: ذا (da)
 • O: ذلك (dalika)

Belli Belirsiz Zamirler

Belli belirsiz zamirler, belirli bir kişi veya şeyi ifade etmeyen zamirlerdir. Arapçada belli belirsiz zamirler şunlardır:

 • Biri: أحد (ahad)
 • Bazısı: بعض (ba’d)
 • Herkes: كل (kull)
 • Hiç kimse: لا أحد (la ahad)

Zamirlerin Kullanımı

Zamirler, isimlerin yerini tutmak için kullanılır. Zamirler, isimlerin tekrarını önler ve cümleleri daha akıcı hale getirir. Zamirler, ayrıca, cümlelerde farklı işlevler görebilir. Zamirler, özne, nesne, dolaylı nesne, tamlayıcı ve zarf görevi görebilir.

Örnekler

 • Özne olarak zamir:

أنا طالب. (Ben öğrenciyim.)
أنت معلم. (Sen öğretmensin.)
هو طبيب. (O doktordur.)

 • Nesne olarak zamir:

أحبك. (Seni seviyorum.)
أكرمه. (Ona saygı göster.)
ضربه. (Onu dövdü.)

 • Dolaylı nesne olarak zamir:

أعطيتك كتابًا. (Sana bir kitap verdim.)
أرسلت له رسالة. (Ona bir mektup gönderdim.)
قلت لها الحقيقة. (Ona gerçeği söyledim.)

 • Tamlayıcı olarak zamir:

أنا طبيب. (Ben doktorum.)
أنت مهندس. (Sen mühendissin.)
هو محام. (O avukattır.)

 • Zarf olarak zamir:

جئت إليك. (Sana geldim.)
ذهبت إليه. (Ona gittim.)
عدت منها. (Ondan döndüm.)

Faydalı Siteler

İlgili Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi