arapça alfabe sayısı

Arapça Alfabe Sayısı

Arapça alfabe, Arapça ve diğer birçok dilin yazımında kullanılan bir alfabe sistemidir. 28 harften oluşur ve sağdan sola doğru yazılır. Arapça alfabe, Fenike alfabesinden türemiştir ve ilk olarak MÖ 5. yüzyılda kullanılmıştır.

Arapça alfabe, Arapça’nın yanı sıra Farsça, Urduca, Peştuca, Kürtçe, Azerice, Özbekçe, Kazakça, Kırgızca, Türkmence, Uygurca ve diğer birçok dilin yazımında kullanılır.

Arapça alfabe, 28 harften oluşur. Bunlardan 22’si ünsüz, 6’sı ünlüdür. Ünsüzler, üç gruba ayrılır:

  • Gırtlaksal ünsüzler: Bu ünsüzler, gırtlaktan çıkarılır. Bunlar, elif (ء), ha (ح), hı (ه), ayın (ع), gayın (غ) ve kaf (ق) harfleridir.
  • Damaksal ünsüzler: Bu ünsüzler, damaktan çıkarılır. Bunlar, ta (ت), se (س), şın (ش), dal (د), zı (ز), ra (ر), ze (ذ), sin (س), sad (ص), dad (ض), tı (ط), za (ظ), lam (ل), nun (ن) ve ye (ي) harfleridir.
  • Dudaksıl ünsüzler: Bu ünsüzler, dudaklardan çıkarılır. Bunlar, fe (ف), vav (و), mim (م) ve be (ب) harfleridir.

Ünlüler, üç gruba ayrılır:

  • Kısa ünlüler: Bu ünlüler, tek bir harfle yazılır. Bunlar, fetha (َ), kesre (ِ) ve damma (ُ) harfleridir.
  • Uzun ünlüler: Bu ünlüler, iki harfle yazılır. Bunlar, elif (ا) ve vav (و) harfleridir.
  • İki nokta üst üste ünlüler: Bu ünlüler, iki nokta üst üste konularak yazılır. Bunlar, elif (ا), vav (و) ve ye (ي) harfleridir.

Arapça alfabe, Arapça’nın yanı sıra Farsça, Urduca, Peştuca, Kürtçe, Azerice, Özbekçe, Kazakça, Kırgızca, Türkmence, Uygurca ve diğer birçok dilin yazımında kullanılır.

Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi