arapça asr ne demek

Asr Suresi

Asr Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 103. suresidir. 3 ayetten oluşan sure, Mekke döneminde nazil olmuştur. Sure, zamanın önemini ve insanın zamanı en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurgular.

Surenin Adı

Sure, adını ilk ayette geçen “asr” kelimesinden almıştır. “Asr”, zaman anlamına gelir.

Surenin Nüzul Sebebi

Surenin nüzul sebebi hakkında çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bir rivayete göre, sure, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) müşriklerin zulmüne uğradığı bir dönemde nazil olmuştur. Sure, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ve müminlere, zamanın önemini ve zamanı en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini hatırlatmıştır.

Surenin Konusu

Sure, zamanın önemini ve insanın zamanı en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurgular. Surede, zamanın kaybedilmesinin büyük bir kayıp olduğu ve zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiği belirtilir.

Surenin Ayetleri

Sure, 3 ayetten oluşmaktadır. Ayetlerin mealleri şöyledir:

  1. Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyandadır.
  2. Ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.
  3. İşte onlar, cennete girecekler ve orada ebediyen kalacaklardır.

Surenin Tefsiri

  1. Ayet: Bu ayette, zamanın önemi vurgulanmaktadır. Zaman, sürekli akıp giden ve geri gelmeyen bir şeydir. Bu nedenle, zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir.

  2. Ayet: Bu ayette, zamanı en iyi şekilde değerlendirenlerin özellikleri belirtilmektedir. Zamanı en iyi şekilde değerlendirenler, iman eden, salih ameller işleyen, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye eden kişilerdir.

  3. Ayet: Bu ayette, zamanı en iyi şekilde değerlendirenlerin mükafatı belirtilmektedir. Zamanı en iyi şekilde değerlendirenler, cennete girecekler ve orada ebediyen kalacaklardır.

Sureden Çıkarılacak Dersler

  • Zaman çok önemlidir ve en iyi şekilde değerlendirilmelidir.
  • Zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için iman etmek, salih ameller işlemek, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmek gerekir.
  • Zamanı en iyi şekilde değerlendirenler, cennete girecekler ve orada ebediyen kalacaklardır.

Konuyla İlgili Faydalı Siteler


Yayımlandı

kategorisi