arapça emri hazır

Arapça Emri Hazır: Dilbilgisi, Kullanımı ve Örnekler

Arapça emri hazır, Arapça’da emir kipini ifade eden bir yapıdır. Emir kipi, bir kişiye veya kişilere bir şey yapmasını veya yapmamasını söylemek için kullanılır. Emri hazır, genellikle fiilin emir kipi eki olan “-i” ile oluşturulur. Örneğin, “git” fiilinin emir kipi “git-i”dir.

Emri hazır, tekil veya çoğul olabilir. Tekil emri hazır, bir kişiye yönelik emirleri ifade ederken, çoğul emri hazır, birden fazla kişiye yönelik emirleri ifade eder. Örneğin, “git” fiilinin tekil emri hazır “git-i”, çoğul emri hazır ise “gid-in”dir.

Emri hazır, olumlu veya olumsuz olabilir. Olumlu emri hazır, bir kişiye veya kişilere bir şey yapmasını söylerken, olumsuz emri hazır, bir kişiye veya kişilere bir şey yapmamasını söyler. Örneğin, “git” fiilinin olumlu emri hazır “git-i”, olumsuz emri hazır ise “git-me”dir.

Emri hazır, Arapça’da çok sık kullanılan bir yapıdır. Emir kipi, günlük konuşmalarda, resmi yazışmalarda ve edebi metinlerde sıklıkla kullanılır.

Emri Hazırın Dilbilgisi

Emri hazır, genellikle fiilin emir kipi eki olan “-i” ile oluşturulur. Ancak, bazı fiillerin emir kipi eki “-a” veya “-u”dur. Örneğin, “gel” fiilinin emir kipi eki “-a”, “dur” fiilinin emir kipi eki ise “-u”dur.

Emri hazır, tekil veya çoğul olabilir. Tekil emri hazır, bir kişiye yönelik emirleri ifade ederken, çoğul emri hazır, birden fazla kişiye yönelik emirleri ifade eder. Tekil emri hazır, genellikle fiilin emir kipi eki olan “-i” ile oluşturulurken, çoğul emri hazır, genellikle fiilin emir kipi eki olan “-u” ile oluşturulur. Örneğin, “git” fiilinin tekil emri hazır “git-i”, çoğul emri hazır ise “gid-in”dir.

Emri hazır, olumlu veya olumsuz olabilir. Olumlu emri hazır, bir kişiye veya kişilere bir şey yapmasını söylerken, olumsuz emri hazır, bir kişiye veya kişilere bir şey yapmamasını söyler. Olumlu emri hazır, genellikle fiilin emir kipi eki olan “-i” ile oluşturulurken, olumsuz emri hazır, genellikle fiilin emir kipi eki olan “-me” ile oluşturulur. Örneğin, “git” fiilinin olumlu emri hazır “git-i”, olumsuz emri hazır ise “git-me”dir.

Emri Hazırın Kullanımı

Emri hazır, Arapça’da çok sık kullanılan bir yapıdır. Emir kipi, günlük konuşmalarda, resmi yazışmalarda ve edebi metinlerde sıklıkla kullanılır.

Emri hazır, genellikle bir kişiye veya kişilere bir şey yapmasını veya yapmamasını söylemek için kullanılır. Örneğin, bir öğretmen öğrencilerine “oturun” diyebilir veya bir anne çocuğuna “yemeğini ye” diyebilir.

Emri hazır, ayrıca bir kişinin veya kişilerin dikkatini çekmek için de kullanılabilir. Örneğin, bir öğretmen öğrencilerine “susun” diyebilir veya bir anne çocuğuna “bak bana” diyebilir.

Emri hazır, bazen bir kişinin veya kişilerin duygularını ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin, bir kişi öfkelendiğinde “git buradan” diyebilir veya bir kişi üzüldüğünde “ağlama” diyebilir.

Emri Hazır Örnekleri

 • Git!
 • Gel!
 • Dur!
 • Ye!
 • İç!
 • Uyu!
 • Çalış!
 • Oyna!
 • Gül!
 • Ağla!

Faydalı Siteler ve İlgili Dosyalar

 • Arapça Emri Hazır Dilbilgisi: https://www.arapcadili.com/arapca-emri-hazir-dilbilgisi/
 • Arapça Emri Hazır Kullanımı: https://www.arapcadili.com/arapca-emri-hazir-kullanimi/
 • Arapça Emri Hazır Örnekleri: https://www.arapcadili.com/arapca-emri-hazir-ornekleri/
 • Arapça Emri Hazır Çalışma Kağıtları: https://www.arapcadili.com/arapca-emri-hazir-calisma-kagidi/

Yayımlandı

kategorisi