arapça fiil fail meful örnekleri

Arapça Fiil, Fail ve Meful

Arapça’da fiil, fail ve meful, cümlenin temel unsurlarıdır. Fiil, cümlenin özne tarafından yapılan işi veya durumu ifade eder. Fail, fiili yapan kişidir. Meful ise, fiilin etkisine uğrayan nesnedir.

Fiil

Arapça’da fiiller, üç zaman kipinde çekilebilir: geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman. Geçmiş zaman fiilleri, “-a” veya “-e” ile biter. Şimdiki zaman fiilleri, “-u” veya “-i” ile biter. Gelecek zaman fiilleri ise, “-a” veya “-e” ile biter ve önüne “se” eki gelir.

Örneğin:

 • كتَبَ (ketebe): yazdı (geçmiş zaman)
 • يَكْتُبُ (yaktubu): yazıyor (şimdiki zaman)
 • سَيَكْتُبُ (seyaktebu): yazacak (gelecek zaman)

Fail

Arapça’da fail, fiili yapan kişiyi ifade eder. Fail, genellikle cümlenin başında yer alır. Fail, belirli veya belirsiz olabilir. Belirli fail, ad veya zamirle ifade edilir. Belirsiz fail ise, “men” veya “ellezi” ile ifade edilir.

Örneğin:

 • كتبَ الطالبُ الدرسَ (ketebe et-talibu el-derse): Öğrenci dersi yazdı.
 • كتبَ من جاءَ (ketebe men cae): Gelen kişi yazdı.

Meful

Arapça’da meful, fiilin etkisine uğrayan nesneyi ifade eder. Meful, genellikle cümlenin sonunda yer alır. Meful, belirli veya belirsiz olabilir. Belirli meful, ad veya zamirle ifade edilir. Belirsiz meful ise, “şey’un” veya “ellezi” ile ifade edilir.

Örneğin:

 • كتبَ الطالبُ الدرسَ (ketebe et-talibu el-derse): Öğrenci dersi yazdı.
 • كتبَ شيئًا (ketebe şey’an): Bir şey yazdı.

Fiil, Fail ve Meful Örnekleri

 • كتبَ الطالبُ الدرسَ (ketebe et-talibu el-derse): Öğrenci dersi yazdı.
 • قرأتُ الكتابَ (qara’tu el-kitaba): Kitabı okudum.
 • أكلَ الطفلُ التفاحةَ (ekela et-tiflu et-tuffaha): Çocuk elmayı yedi.
 • شربَ الرجلُ الماءَ (şeribe er-raculu el-maa): Adam suyu içti.
 • نامَ الطفلُ في السريرِ (nama et-tiflu fi es-seriir): Çocuk yatakta uyudu.

Faydalı Siteler

 • Arapça Dilbilgisi: https://www.arapcadili.com/arapca-dilbilgisi/
 • Arapça Fiiller: https://www.arapcadili.com/arapca-fiiller/
 • Arapça Fail ve Meful: https://www.arapcadili.com/arapca-fail-ve-meful/

İlgili Dosyalar

 • Arapça Fiil, Fail ve Meful Tablosu: https://www.arapcadili.com/arapca-fiil-fail-ve-meful-tablosu.pdf
 • Arapça Fiil, Fail ve Meful Örnekleri: https://www.arapcadili.com/arapca-fiil-fail-ve-meful-ornekleri.pdf

Yayımlandı

kategorisi