arapça harekeler ve okunuşları

Arapça Harekeler ve Okunuşları

Arapça, dünyada en çok konuşulan dillerden biridir ve 20’den fazla ülkenin resmi dilidir. Arapça, zengin bir edebiyata ve kültüre sahiptir ve birçok bilimsel ve dini metnin dilidir.

Arapça’da 28 harf vardır ve bunların her biri farklı bir sesi temsil eder. Arapça’da ayrıca, harflerin okunuşunu değiştirmek için kullanılan bir dizi hareket işareti vardır. Bu hareket işaretleri, harflerin üzerine veya altına konulur ve harfin sesini uzatır veya kısaltır.

Arapça Harekeler

Arapça’da üç ana hareket işareti vardır:

  • Fetha (َ): Bu hareket işareti, harfin sesini uzatır ve “a” sesi gibi okunur.
  • Kesra (ِ): Bu hareket işareti, harfin sesini kısaltır ve “i” sesi gibi okunur.
  • Damma (ُ): Bu hareket işareti, harfin sesini uzatır ve “u” sesi gibi okunur.

Arapça Harflerin Okunuşu

Arapça harflerin okunuşu, hareket işaretlerine göre değişir. Aşağıdaki tabloda, Arapça harflerin hareket işaretlerine göre okunuşları verilmiştir:

| Harf | Fetha | Kesra | Damma |
|—|—|—|—|
| ا | a | i | u |
| ب | ba | bi | bu |
| ت | ta | ti | tu |
| ث | sa | si | su |
| ج | ja | ji | ju |
| ح | ha | hi | hu |
| خ | kha | khi | khu |
| د | da | di | du |
| ذ | dha | dhi | dhu |
| ر | ra | ri | ru |
| ز | za | zi | zu |
| س | sa | si | su |
| ش | sha | shi | shu |
| ص | sad | sid | sud |
| ض | dad | did | dud |
| ط | ta | ti | tu |
| ظ | dha | dhi | dhu |
| ع | ain | ain | ain |
| غ | ghain | ghain | ghain |
| ف | fa | fi | fu |
| ق | qaf | qif | quf |
| ك | kaf | kif | kuf |
| ل | lam | lim | lum |
| م | mim | mim | mim |
| ن | nun | nin | nun |
| ه | ha | hi | hu |
| و | waw | waw | waw |
| ي | ya | yi | yu |

Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi