arapça harflerin rakam karşılığı

Arapça harflerin rakam karşılığı, Arap alfabesindeki her harfin belirli bir sayı değerine sahip olmasıdır. Bu sayı değerleri, Arapça’da sayıları yazmak için kullanılır. Arapça rakamlar, günümüzde birçok dilde kullanılmaktadır.

Arapça rakamlar, 1’den 9’a kadar olan sayıları temsil eden dokuz temel harften oluşur. Bu harfler şunlardır:

 • ا (elif): 1
 • ب (be): 2
 • ج (cim): 3
 • د (dal): 4
 • ه (he): 5
 • و (vav): 6
 • ز (ze): 7
 • ح (ha): 8
 • ط (ta): 9

Bu temel harflerin yanı sıra, Arapça’da 10’dan 99’a kadar olan sayıları temsil eden harf kombinasyonları da vardır. Örneğin, 10 sayısı “ي” (ye) harfi ile, 20 sayısı “ك” (kef) harfi ile, 30 sayısı “ل” (lam) harfi ile, 40 sayısı “م” (mim) harfi ile, 50 sayısı “ن” (nun) harfi ile, 60 sayısı “س” (sin) harfi ile, 70 sayısı “ع” (ayn) harfi ile, 80 sayısı “ف” (fe) harfi ile ve 90 sayısı “ص” (sad) harfi ile temsil edilir.

Arapça rakamlar, günümüzde birçok dilde kullanılmaktadır. Bunlar arasında Türkçe, Farsça, Urduca, Arapça ve İbranice gibi diller yer almaktadır. Arapça rakamlar, ayrıca matematik ve bilim alanlarında da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Arapça rakamların kullanımı ile ilgili bazı faydalı siteler ve ilgili dosyalar şunlardır:

 • Arapça Rakamlar: https://www.turkcebilgi.com/arapca-rakamlar
 • Arapça Rakamların Tarihi: https://www.matematiksel.org/arapca-rakamlarin-tarihi/
 • Arapça Rakamlar Çalışma Sayfası: https://www.worksheetfun.com/worksheets/math/arabic-numerals-1-100.pdf
 • Arapça Rakamlar Dönüştürücü: https://www.rapidtables.com/convert/number/arabic-to-roman.html

Bu siteler ve dosyalar, Arapça rakamların kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen kişiler için faydalı olabilir.


Yayımlandı

kategorisi