arapça isim tamlaması konu anlatımı

Arapça İsim Tamlaması

Arapça isim tamlaması, bir isim ve onu niteleyen bir veya daha fazla sıfat veya zamirden oluşan bir yapıdır. İsim tamlamaları, Arapça’da cümle içinde özne, nesne, dolaylı tümleç veya zarf görevi görebilir.

İsim Tamlamasının Yapısı

Arapça isim tamlaması, genellikle şu şekilde yapılandırılır:

 • İsim: İsim tamlamasının çekirdeğini oluşturan kelimedir.
 • Sıfat: İsim tamlamasında ismi niteleyen kelimedir.
 • Zamir: İsim tamlamasında ismi niteleyen zamirdir.

İsim Tamlamasının Türleri

Arapça isim tamlamaları, yapılarına göre ikiye ayrılır:

 • Belirli İsim Tamlaması: Belirli isim tamlamaları, belirli bir nesneyi veya kişiyi ifade eden isim tamlamalarıdır. Belirli isim tamlamaları, genellikle “el” takısıyla oluşturulur. Örneğin:
 • الكتاب (el-kitap): kitap
 • الطالب (et-talib): öğrenci
 • البيت (el-beyt): ev
 • Belirsiz İsim Tamlaması: Belirsiz isim tamlamaları, belirli bir nesneyi veya kişiyi ifade etmeyen isim tamlamalarıdır. Belirsiz isim tamlamaları, genellikle “el” takısı olmadan oluşturulur. Örneğin:
 • كتاب (kitap): bir kitap
 • طالب (talib): bir öğrenci
 • بيت (beyt): bir ev

İsim Tamlamasının Görevleri

Arapça isim tamlamaları, cümle içinde çeşitli görevler üstlenebilir. Bunlar şunlardır:

 • Özne: İsim tamlaması, cümlede özne görevi görebilir. Örneğin:
 • الطالب يدرس (et-talib yudris): Öğrenci çalışıyor.
 • الكتاب على الطاولة (el-kitap ‘ala et-tavle): Kitap masanın üzerinde.
 • Nesne: İsim tamlaması, cümlede nesne görevi görebilir. Örneğin:
 • قرأت الكتاب (qara’tu el-kitap): Kitabı okudum.
 • أعطيت الطالب الكتاب (a’taytu et-talib el-kitap): Öğrenciye kitabı verdim.
 • Dolaylı Tümleç: İsim tamlaması, cümlede dolaylı tümleç görevi görebilir. Örneğin:
 • أرسلت الرسالة إلى الطالب (arsaltu er-risale ile et-talib): Öğrenciye mektup gönderdim.
 • أعطيت الكتاب للطالب (a’taytu el-kitap li et-talib): Öğrenciye kitabı verdim.
 • Zarf: İsim tamlaması, cümlede zarf görevi görebilir. Örneğin:
 • ذهبت إلى المدرسة (dhahabtu ile el-madrase): Okula gittim.
 • جلست على الكرسي (jalastu ‘ala el-kursi): Sandalyeye oturdum.

İsim Tamlamasının Örnekleri

Aşağıdaki cümlelerde isim tamlamaları örnek olarak verilmiştir:

 • الكتاب على الطاولة (el-kitap ‘ala et-tavle): Kitap masanın üzerinde.
 • الطالب يدرس (et-talib yudris): Öğrenci çalışıyor.
 • أرسلت الرسالة إلى الطالب (arsaltu er-risale ile et-talib): Öğrenciye mektup gönderdim.
 • أعطيت الكتاب للطالب (a’taytu el-kitap li et-talib): Öğrenciye kitabı verdim.
 • ذهبت إلى المدرسة (dhahabtu ile el-madrase): Okula gittim.
 • جلست على الكرسي (jalastu ‘ala el-kursi): Sandalyeye oturdum.

Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi