Arge Pullata Larva Zehirlenmesi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Arge Pullata Larva Zehirlenmesi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Arge Pullata Larva Zehirlenmesi" ne demek?

 1. Arge pullata türü sinek larvalarının, bitkilerle birlikte tüketimi sonucu, koyun ve keçilerde, karaciğer nekrozlarıyla belirgin, oktapeptitlere bağlı zehirlenme.

Arge Pullata Larva Zehirlenmesi nedir? İlişkili sözcükler

 • Sarı Ağaç Zehirlenmesi: Sığır ve koyunlarda, sarı ağaç tüketimi sonucu, böbrek veya karaciğer lezyonlarıyla belirgin, akut veya kronik zehirlenme. Zehirli maddelerden birincisi punikalagin adlı hepatotoksik tanen olup diğeri tam olarak özdeşleştirilememiş bir nefrotoksindir. devamı...
 • Semender Zehirlenmesi: Semenderlerin ağız yoluyla köpek ve kedilerde tüketimi sonucu kas zayıflığı, eş güdüm bozukluğu ve seyrek olarak çırpınmalarla belirgin zehirlenme. devamı...
 • Beyaz çöpleme Zehirlenmesi: Mera hayvanlarının beyaz çöpleme bitkisini tüketmesi sonucu oluşan akut veya kronik seyirli zehirlenme. Kalp, damar, solunum, sinir sistemlerini ve iskelet kaslarını etkilenmesi sonucu, kusma, ishal, aşırı işeme, nabız zayıflığı, felç ve ölümlere ölüme neden olur. Bitkinin gebelik döneminde tüketimi sonucu yeni doğan buzağılarda hipotrikozis ve hipofiz bezinin yokluğuyla belirgin yapılış bozuklukları görülür. devamı...
 • Meşe Zehirlenmesi: Meşe ağacı palamut ve yapraklarının geviş getirenler ve atlarda, aşırı miktarlarda yenmesiyle oluşan, hidrotoraks, asites, böbrek çevresinde ödem, sindirim kanalı ülserleri ve akut tubulus nekrozlarıyla belirgin zehirlenme, meşe palamudu zehirlenmesi, Quercus türleriyle zehirlenme. devamı...
 • Tırfıl Zehirlenmesi: Sığır, koyun ve atlarda Trifolium hybridium tüketimi sonucunda hepatojen fotosensitizasyona bağlı olarak fotodermatitis, sarılık, ileri derecede zayıflama, sinirsel bozukluklar, iştahsızlık ve körlükle belirgin zehirlenme, Trifolium hybridum zehirlenmesi, melez tırfıl zehirlenmesi. devamı...
 • Oksalat Zehirlenmesi: Geviş getirenlerde çözünebilir formda oksalat içeren bitki türlerinin tüketimi sonucu hipokalsemi veya oksalat nefrozisiyle, atlarda ise fibröz osteodistrofiyle belirgin akut veya kronik seyirli bir zehirlenme. devamı...
 • Nitrit Zehirlenmesi: Çiftlik hayvanlarında tarımsal gübrelerin, potasyum nitrat içeren suların veya bitkilerin tüketimi sonucu hemoglobindeki demirin ferrözden ferrik forma oksidasyonundan kaynaklanan methemoglobinemi, mukoza ve kanın koyu çikolata renginde olması, solunum güçlüğü ve yavru atmayla belirgin zehirlenme, nitrat zehirlenmesi. devamı...
 • Ergot Zehirlenmesi: Çavdar mahmuzu adlı mantar tarafından üretilen ergotun tüketimi sonucu ortaya çıkan, zehirlilik düzeyi, içerdiği alkoloit çeşidi, bileşimi ve mantarın suşuna bağlı olarak değişen ve toksikolojik etkisini temelde farmakolojik etkilerinin abartılı bir şekilde ortaya çıkması şeklinde gösteren, dokularda iskemik nekrozla belirgin zehirlenme, ergotizm, ergotoksikozis. devamı...
 • Yonca Zehirlenmesi: Geviş getiren hayvanlarda belli yonca türlerinin tüketimi sonucu görülen ve çeşitli klinik belirtilerle ortaya çıkan zehirlenme. Bunlar arasında işkembe şişkinliği, fotodermatitis, ürolitiyazis, kronik bakır zehirlenmesi ve östrojenizm yer alır. devamı...
 • Krezol Zehirlenmesi: Katranla boyanmış ahır duvarlarını yalayan domuzlarda akut veya kronik seyirli, karaciğer değişimleriyle belirgin zehirlenme. devamı...

Arge Pullata Larva Zehirlenmesi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.